Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 108-ПВР/НС
Ловеч, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са Предложения с вх. № 189/06.11.2021 г. от Павлин Петров Георгиев и с вх. № 194/08.11.2021 г от Атанас Владимиров Трифонов и Васил Панчев Мандев като упълномощени представители на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111800059, като на мястото на Веска Петрова Маринова – член, да бъде назначена Валерия Атанасова Атанасова, в СИК с № 111800063, като на мястото на  Маринка Мичева Пеева – член, да бъде назначен Цанко Тодоров Пеев и в СИК с №111800096, като на мястото на Цанко Тодоров Пеев – член, да бъде назначен Александър Владимиров Велев. Приложени са молби за освобождаване от Веска Петрова Маринова, Маринка Мичева Пеева и Цанко Тодоров Пеев.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800059с. Горно Павликене

ОСВОБОЖДАВА Веска Петрова Маринова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Валерия Атанасова Атанасова с ЕГН *****;

В СИК № 111800063с. Хлевене

ОСВОБОЖДАВА Маринка Мичева Пеева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Цанко Тодоров Пеев с ЕГН *****;

В СИК № 111800096гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Цанко Тодоров Пеев с ЕГН *****- като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Александър Владимиров Велев с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 08.11.2021 в 19:00 часа

Свързани решения:

59-ПВР/НС/14.10.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения