Архив избори:
23.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.11.2016 г. от 09:15 часа.

15.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 15.11.2016 г. от 17:15 часа.

13.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.11.2016 г. от 09:40 часа.

12.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.11.2016 г. от 19:00 часа.

11.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 11.11.2016 г. от 13:00 часа.

09.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.11.2016 г. от 17:15 часа.

08.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.11.2016 г. от 17:15 часа.

05.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.11.2016 г. от 21:15 часа.

04.11.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия Ловеч уведомява, че към 04 ноември 2016 г. са открити избирателни секции както следва:

 1. общ брой секции - 262 броя;
 2. брой на секциите открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове: 10 /десет/ броя както следва:

 

 • в община Ловеч:

-избирателна секция № 111800102 в гр. Ловеч, МБАЛ Ловеч, ул. „Съйко Съев”№ 29;

-избирателна секция № 111800103 в гр. Ловеч, Затвора Ловеч, ул. „Могила”№ 1;

-избирателна секция № 111800104 в с. Сливек, общ. Ловеч, ул. „Трети март”№ 2а;

-избирателна секция № 111800105-гр. Ловеч, ДСХ „Върбовка”, Южна индустриална зона № 1;

-избирателна секция № 111800106- гр. Ловеч, ДПБ, ул. „Княз Александър I Батемберг”№ 1;

 

 • в община Тетевен:

-избирателна секция № 113300041 – гр. Тетевен, ул. „Д. Благоев”№ 62 – „МБАЛ Д-р А. Пешев-Тетевен”ЕООД

 

 • в община Троян:

-избирателна секция № 113400077 – гр. Троян, ул. „Радецки”№ 30, „МБАЛ-Троян”ЕООД;

-избирателна секция № 113400078 – гр. Троян, ул. „Васил Левски”№ 253, „СБАЛББ-Троян”ЕООД;

 

 • в община Луковит:

-избирателна секция № 111900026 – гр. Луковит, ул. „Княз Борис I”№ 52, „МБАЛ”ЕООД;

-избирателна секция № 111900027 – с. Карлуково, общ. Луковит, ул. „Железничарска”№ 14, ДПБ;

 

3.брой на подвижните избирателни секции – 2 броя:

-избирателна секция № 111800107-  община Ловеч;

-избирателна секция № 113300042-  община Тетевен.

 

04.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.11.2016 г. от 17:15 часа.

03.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 03.11.2016 г. от 13:00 часа.

02.11.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 02.11.2016 г. от 17:15 часа.

30.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.10.2016 г. от 17:00 часа.

29.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.10.2016 г. от 14:00 часа.

29.10.2016

РИК Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите/гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден на територията на район № 11 - Ловеч по общини са както следва:

 Община Ловеч:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 06.11.2016 г. от 07.00 ч. до 20.00 ч. в стая 106, етаж 1 в Община Ловеч и на тел. 068 688282; 068 688287 и 068 688256.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом-камерна зала – първи етаж;
 2. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – ПГВМ – 1 етаж, стая 104;
 3. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Сърпазар“, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер;
 4. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека, общежитие.

 

Община Троян:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 067068041 и 0670 68042 от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

1.Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.

2.Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

 

Община Тетевен:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877299114 и 0678 52200. Подходяща секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението е избирателна секция с № 113400029, находяща се в сградата на общинска администрация Тетевен.

Определена е секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов" № 2 – клуб на пенсионера, 1-ви етаж.

  

Община Луковит:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847, като за периода от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г. вкл. заявките се приемат от 08.00 ч. до 17.00 ч., а на 06.11.2016 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч.

 

Община Угърчин

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ от 31.10.2016 г. от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на тел. 06931/21 21, а в изборния ден от дежурния екип на Община Угърчин от 07.00 ч. до 19.00 ч.

 

Община Априлци:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/2222 – Общински център за информационни услуги в изборния ден, както и всеки работен ден до 28.10.2016 г.

 

Община Ябланица:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

 

Община Летница:

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден от 28.10.2016 г. до 03.11.2016 г. вкл. на тел. 069412110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19.

29.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Съгласно разпоредбата  на чл.97, ал.4  от ИК, членовете на секционните избирателни комисии, регистрирани като безработни и/ или с право на социално подпомагане, не се лишават  от получаването на обезщетение и/ или помощи, както и не се изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

26.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 26.10.2016 г. от 13:00 часа.

25.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.10.2016 г. от 17:15 часа.

24.10.2016

Съобщение

ВАЖНО!

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Районна избирателна комисия -Ловеч прави следните разяснения относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., а именно:

Застъпници:

 1. комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват техните интереси пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2.Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

3.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един район. Една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4.Общият брой на застъпниците на кандидати от всяка кандидатска листа на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава  броя на избирателните секции в съответния район. За район Ловеч общият брой на регистрираните застъпници не може да бъде повече от 261.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в страната:

5.Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа), подадено до 3 ноември 2016 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се представя списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 41-ПВР от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

6.Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 5 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията за допустимия брой застъпници, посочен в т.4. от настоящото съобщение (не повече от общо 261).

7.Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния район (или до 87 за район Ловеч).

8.Заместващите застъпници се регистрират в РИК по реда на т. 5 от това съобщение, чрез предложение по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа) подадено до изборния ден – 5 ноември 2016 г.

Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак. Лице, което с анулирано удостоверение се легитимира като застъпник, се наказва с глоба 1000 лева.

В изборният ден застъпниците са длъжни да носят само отличителния знак, утвърден с Решение № 3378-ПВР/НР от 16 август 2016 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно пред ЦИК за секциите извън страната, които се произнасят незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

22.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 22.10.2016 г. от 17:15 часа.

19.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.10.2016 г. от 09:30 часа.

18.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.10.2016 г. от 17:15 часа.

17.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 17.10.2016 г. от 17:30 часа.

15.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.10.2016 г. от 09:30 часа.

12.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 13.10.2016 г. от 09:15 часа.

10.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.10.2016 г. от 17:15 часа.

07.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.10.2016 г. от 17:15 часа.

06.10.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 06.10.2016 г. от 17:30 часа.

20.09.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 20.09.2016 г. от 17:15 часа.

19.09.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.09.2016 г. от 17:30 часа.

16.09.2016

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 16.09.2016 г. от 17:30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 343 / 23.11.2016

  относно: Определяне на членове на РИК - Ловеч, които да предадат на Областна администрация Ловеч книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

 • № 342 / 23.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК Ловеч, предложени от различни партии и коалиции за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември 2016 г.

 • № 341 / 15.11.2016

  относно: упълномощаване на лица, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ избирателните списъци във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

всички решения