Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 341
Ловеч, 15.11.2016

ОТНОСНО: упълномощаване на лица, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ избирателните списъци във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

РИК Ловеч следва да определи лица, които да предадат избирателните списъци за проверка от териториалното звено на ГД „ГРАО“.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3903-ПВР от 31.10.2016 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Валентина Стефанова Недялкова – председател; Станислава Гечева Стайкова-Давидова – зам. председател, Стойо Иванов Ковачев – зам. председател и Фатме Юсеинова Моллова – секретар да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“  избирателните списъци и приложенията към тях във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок до три от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 15.11.2016 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 343 / 23.11.2016

    относно: Определяне на членове на РИК - Ловеч, които да предадат на Областна администрация Ловеч книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

  • № 342 / 23.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК Ловеч, предложени от различни партии и коалиции за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември 2016 г.

  • № 341 / 15.11.2016

    относно: упълномощаване на лица, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ избирателните списъци във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

всички решения