Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 306
Ловеч, 09.11.2016

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 326/08.11.2016 г. на Данчо Костов Заверджиев

Постъпил е Сигнал с вх. № 326/08.11.2016 г. от Данчо Костов Заверджиев. Посочва се, че от публично достъпните сканирани протоколи от секционните избирателни комисии, достъпни на официалната интернет страница на РИК Ловеч е видно, че в протокола на СИК № 111800027 за член № 3 на СИК е посочен Димитър Стефанов Димитров, в протокола на СИК № 111800069 за член № 1 е посочена Александра Георгиева Енева, а в протокола на СИК № 111800044 за секретар е посочен Георги Цанков Карамишев. Посочва се, че трите лица са общински съветници в Общински съвет Ловеч мандат 2015-2019 г. и е налице несъвместимост по смисъла на чл. 96 от ИК във вр. с чл. 66, ал. 1, т. 2 от ИК. Иска се РИК Ловеч да се произнесе по сигнала в срока, определен от кодекса.

РИК Ловеч извърши проверка на изложените в сигнала данни. Бе установено, че Димитър Стефанов Димитров, ЕГН *****, е назначен за член на СИК № 111800027 съгласно Решение № 069/07.10.2016 г. на РИК Ловеч. Със същото решение за член на СИК № 111800069 е назначена Александра Георгиева Енева, ЕГН *****. С Решение № 075/07.10.2016 г. на РИК Ловеч за член на СИК № 111800044 е назначен Георги Цанков Карамишев, ЕГН *****. Двете цитирани решения са влезли в сила. Решенията за назначаване са приети въз основа на Предложение за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч с вх. № 38/06.10.2016 г. от Кмета на Община Ловеч като при проведените консултации е постигнато съгласие между участващите политически партии и коалиции относно състава и ръководството на секционните избирателни комисии. Видно от протоколите на секционните избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016 г. за СИК № 111800027, № 111800069 и № 111800044 в изборния ден първите двама са изпълнявали задълженията на членове, а Георги Цанков Карамишев – на секретар на посочените секционни избирателни комисии.

Видно от писмо с вх. № 332/09.11.2016 г. на Председателя на Общински съвет Ловеч към настоящия момент и трите посочени лица – Димитър Стефанов Димитров, Александра Георгиева Енева и Георги Цанков Карамишев са общински съветници в Общински съвет Ловеч за мандат 2015-2019 г. Изпратени са и исканите копия на клетвени листи.

С оглед гореизложеното РИК Ловеч счита, че са налице безспорни доказателства, че трите лица са общински съветници и са назначени и изпълнявали и задълженията на членове на СИК.

Съгласно чл. 96 от ИК във връзка с чл. 66, ал. 1 т. 2 от ИК докато заема длъжността си член на секционната избирателна комисия не може да бъде на изборна длъжност в държавен или местен орган. С решения № 302 и 304 от 09.11.2016г. на РИК Ловеч трите лица са освободени поради наличие на несъвместимост. Съгласно чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси /ЗПУКИ/ лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение. Изборният кодекс е именно такъв специален закон, който в чл. 96 от ИК във вр. с чл. 66 от ИК урежда несъвместимост за длъжността член на секционна избирателна комисия.

Поради гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1,  т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

Да бъде изпратен по компетентност Сигнал с вх. № 326/08.11.2016 г. от Данчо Костов Заверджиев на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ведно със събраните доказателства.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 09.11.2016 в 19:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 343 / 23.11.2016

  относно: Определяне на членове на РИК - Ловеч, които да предадат на Областна администрация Ловеч книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и 13.11.2016 г.

 • № 342 / 23.11.2016

  относно: определяне на членове на РИК Ловеч, предложени от различни партии и коалиции за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 и 13 ноември 2016 г.

 • № 341 / 15.11.2016

  относно: упълномощаване на лица, които да предадат на териториалното звено на ГД „ГРАО“ избирателните списъци във втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.

всички решения