Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.04.2023

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Ахмед Себахатинов Маджаров1-1/26.03.2023
Веселин Иванов Иванов1-2/26.03.2023
Веселин Маринов Димитров1-3/26.03.2023
Мариян Ангелов Тодоров1-4/26.03.2023
Борис Димитров Николов1-5/26.03.2023
Йордан Донков Димитров1-6/26.03.2023
Илдъз Реджепова Назифова1-7/26.03.2023
Неда Христова Симеонова1-8/26.03.2023
Зорница Светославова Димитрова1-9/26.03.2023
Мима Алдинова Мусева1-10/26.03.2023
Мирослав Дончев Минчев1-11/26.03.2023
Красимира Бориславова Иванова1-12/26.03.2023
Лили Маринова Шишманова1-13/26.03.2023
Фроса Руменова Сашева1-14/26.03.2023
Ваня Генадиева Мошолова1-15/26.03.2023
Айлин Назимова Мустафова1-16/26.03.2023
Ферди Исинов Исинов1-17/26.03.2023
Емел Сейхан Мехмедова1-18/26.03.2023
Анелия Личева Арсова1-19/26.03.2023
Адриана Юлиянова Йорданова1-20/26.03.2023
Айхан Кемалов Арифов1-21/26.03.2023
Теменужка Пенчева Петкова1-22/26.03.2023
Кемал Мехмед Али1-23/26.03.2023
Анка Монева Асенова1-24/26.03.2023
Ася Анчова Ангелова1-25/26.03.2023
Зюлфикяр Исмаилова Алиева1-26/26.03.2023
Деница Методиева Мусева1-27/26.03.2023
Гено Тодоров Игнатов1-28/26.03.2023
Василка Спасова Станчева1-29/26.03.2023
Тюркян Мустафова Чолакова1-30/26.03.2023
Росен Асенов Монков1-31/26.03.2023
Мима Георгиева Тодорова1-32/26.03.2023
Йорданка Цачева Йорданова1-33/26.03.2023
Камелия Ангелова Димитрова1-34/26.03.2023
Елизабет Николаева Костова1-35/26.03.2023
Нели Богомилова Цанкова1-36/26.03.2023
Иванка Станчева Атанасова1-37/26.03.2023
Анатоли Иванов Атанасов1-38/26.03.2023
Рени Борянова Ивайлова1-39/26.03.2023
Емилия Асенова Симеонова1-40/26.03.2023
Милен Алеков Ковачев1-41/26.03.2023
Борислава Иванова Асенова1-42/26.03.2023
Майк Красимиров Асенов1-43/26.03.2023
Кунка Конова Нешева1-44/26.03.2023
Нора Асенова Маринова1-45/26.03.2023
Милен Атанасов Минков1-46/26.03.2023
Илиян Методиев Юлиянов1-47/26.03.2023
Зюлхан Меляйтинов Айдънов1-48/26.03.2023
Методи Сабинов Мусев1-49/26.03.2023
Ирина Петева Метева1-50/26.03.2023
Даниела Иванова Давиткова1-51/26.03.2023
Наталия Радоева Стоянова1-52/26.03.2023
Поля Иванова Кинова1-53/26.03.2023
Пенка Маринова Коритарева1-54/26.03.2023
Зоя Белчева Караджова1-55/26.03.2023
Румен Сашев Арсов1-56/26.03.2023
Алдин Асанов Ибрахимов1-57/26.03.2023
Валерия Тошева Илкова1-58/26.03.2023
Денизе Сабинова Мусева1-59/26.03.2023
Анатоли Гюлов Ангелов1-60/26.03.2023
Пламен Христов Величков1-61/26.03.2023
Ива Евгениева Георгиева1-62/26.03.2023
Милена Георгиева Цветкова1-63/26.03.2023
Юри Захариев Михайлов1-64/26.03.2023
Камен Георгиев Диков1-65/26.03.2023
Сашка Тодорова Георгиева1-66/26.03.2023
Христо Генов Христов1-67/26.03.2023
Северин Насков Шишманов1-68/26.03.2023
Севдалина Вълчева Баева1-69/26.03.2023
Галя Гечева Иванова1-70/26.03.2023
Габриела Антонова Арсова1-71/26.03.2023
Цанко Димитров Димитров1-72/26.03.2023
Николай Ивайлов Мутафов1-73/26.03.2023
Юлиян Николаев Мусев1-74/26.03.2023
Велислава Стефанова Дочева1-75/26.03.2023
Филип Асенов Стефанов1-76/26.03.2023
Сунай Мариянов Янушев1-77/26.03.2023
Ростислав Николаев Станев1-78/26.03.2023
Марчела Стефчова Джингова1-79/26.03.2023
Петя Красимирова Тодорова1-80/26.03.2023
Марияна Илиева Тодорова1-81/26.03.2023
Юлиян Борисов Илиев1-82/26.03.2023
Ивайла Христова Иванова1-83/26.03.2023
Мартин Валентинов Иванов1-84/26.03.2023
Бистра Василева Цветанова1-85/26.03.2023
Цветелина Николаева Данова1-86/26.03.2023
Георги Митков Миленков1-87/26.03.2023
Алекс Емилов Стефанов1-88/26.03.2023
Флора Красимирова Кирилова1-89/26.03.2023
Тихомир Весков Данчев1-90/26.03.2023
Мехмед Асанов Белберов1-91/26.03.2023
Марин Евалинов Радионов1-92/26.03.2023
Илияна Маркова Удренова1-93/26.03.2023
Меляйтин Айдънов Мустафов1-94/26.03.2023
Валентина Донева Вълева1-95/26.03.2023
Милен Александров Янков1-96/26.03.2023
Анета Альошева Монкова1-97/26.03.2023
Еми Силянова Орлинова1-98/26.03.2023
Айдън Мустафов Алиев1-99/26.03.2023
Маруша Валентинова Минкова1-100/26.03.2023
Ванеса Тихомирова Маринова1-101/26.03.2023
Анатолий Богомилов Евлогиев1-102/26.03.2023
Бахрие Мехмедова Мустафова1-103/26.03.2023
Благой Малинов Благоев1-104/29.03.2023
Румяна Петрова Кирилова1-105/29.03.2023
Николай Лилов Ников1-106/29.03.2023
Николай Павлов Николов1-107/29.03.2023
Марияна Ивова Вълова1-108/29.03.2023
Методи Янков Асенов1-109/29.03.2023
Милен Миладинов Симеонов1-110/29.03.2023
Николай Красимиров Стефанов1-111/29.03.2023
Мариета Младенова Ненкова1-112/29.03.2023
Валентина Цочева Христова1-113/29.03.2023
Милен Иванов Маринов1-114/29.03.2023
Хорияна Василева Ралчева1-115/29.03.2023
Михаил Янков Миленов1-116/29.03.2023
Александър Димитров Илиев1-117/29.03.2023
Гергана Христова Петрова1-118/29.03.2023
Райна Николова Димитрова1-119/29.03.2023
Глория Иванова Божкова1-120/29.03.2023
Албена Къдрева Андреева1-121/29.03.2023
Даниел Георгиев Кръстев1-122/29.03.2023
Петко Ненков Петков1-123/29.03.2023
Мирослав Радев Лалев1-124/29.03.2023
Силвия Маринова Петкова1-125/29.03.2023
Младен Орлинов Маринов1-126/29.03.2023
Таня Маринова Антонова1-127/29.03.2023
Игнат Миленов Иванов1-128/29.03.2023
Албена Манева Асенова1-129/29.03.2023
Велияна Петкова Данова1-130/29.03.2023
Елизар Асенов Георгиев1-131/29.03.2023
Станимир Илиев Иванов1-132/29.03.2023
Найден Тодоров Димитров1-133/29.03.2023
Филип Асенов Георгиев1-134/29.03.2023
Юлиян Радев Алипов1-135/29.03.2023
Силвия Красимирова Щрегарска1-136/29.03.2023
Ивелин Юриев Андреев1-137/29.03.2023
Алексей Филипов Кичуков1-138/29.03.2023
Ради Младенов Радев1-139/29.03.2023
Емил Михайлов Узунов1-140/29.03.2023
Жоро Атанасов Панчев1-141/29.03.2023
Айсел Ибраим Ахмед1-142/29.03.2023
Иван Власев Оряшков1-143/29.03.2023
Красимир Мирославов Дундев1-144/29.03.2023
Татяна Давидова Дундева1-145/29.03.2023
Стелка Иванова Маринова1-146/29.03.2023
Веска Цветкова Иванова1-147/29.03.2023
Петър Спасов Петров1-148/29.03.2023
Вилхелм Георгиев Александров1-149/29.03.2023
Силвия Мирчева Методиева1-150/29.03.2023
Анулиран1-151/29.03.2023
Таня Петрова Тотева1-152/29.03.2023
Пенко Стефанов Пенков1-153/29.03.2023
Асан Алиев Мечев1-154/29.03.2023
Албена Николаева Колева1-155/29.03.2023
Владислав Георгиев Трифонов1-156/29.03.2023
Кремена Минкова Минкова1-157/29.03.2023
Мариела Христова Йонкова1-158/29.03.2023
Пенка Руменова Марковска-Маринова1-159/29.03.2023
Анабел Миланова Ковачева1-160/29.03.2023
Диана Василева Добрева1-161/29.03.2023
Малинка Христова Йоргова1-162/29.03.2023
Мария Василева Владова1-163/29.03.2023
Деляна Йорданова Хинкова-Шойлекова1-164/29.03.2023
Минчо Дочев Павлев1-165/29.03.2023
Анулиран1-166/29.03.2023
Лидия Ивелинова Стойкова1-167/29.03.2023
Даринка Пенкова Цочева1-168/29.03.2023
Мариела Минкова Нинова1-169/29.03.2023
Стефка Пенчева Колева1-170/29.03.2023
Сибел Ахмедова Куртова1-171/29.03.2023
Петко Иванов Иванов1-172/29.03.2023
Йонита Валериева Попова1-173/29.03.2023
Иван Ганчев Найденов1-174/29.03.2023
Минко Пенчев Маринов1-175/29.03.2023
Петя Георгиева Камарашка1-176/29.03.2023
Кристиян Юриев Пеневски1-177/29.03.2023
Тодорка Стоева Владова1-178/29.03.2023
Иван Любенов Банчев1-179/29.03.2023
Йона Урчева Пеневска1-180/29.03.2023
Веселин Колев Пеневски1-181/29.03.2023
Радослав Миленов Радославов1-182/29.03.2023
Красимир Цанков Кметски1-183/29.03.2023
Идриз Мехмедов Топалов1-184/29.03.2023
Цветан Величков Георгиев1-185/29.03.2023
Станимира Иванова Петкова1-186/29.03.2023
Юлди Шукриев Кехайов1-187/29.03.2023
Мехмед Алиев Юсеинов1-188/29.03.2023
Светла Цекова Кирова1-189/29.03.2023
Светозар Аксианов Светозаров1-190/29.03.2023
Цветомир Боянов Христов1-191/29.03.2023
Петър Мирославов Петров1-192/29.03.2023
Мила Красимирова Илиева1-193/29.03.2023
Галя Вескова Александрова1-194/29.03.2023
Исин Исинов Ейвазов1-195/29.03.2023
Райко Павлинов Георгиев1-196/31.03.2023
Иван Веселинов Георгиев1-197/31.03.2023
Косто Райков Костов1-198/31.03.2023
Калин Русинов Ивов1-199/31.03.2023
Русин Ивов Силянов1-200/31.03.2023
Калин Кръстев Кънчев1-201/31.03.2023
Асан Мустафов Асанов1-202/31.03.2023
Исмаил Мехмедов Исмаилов1-203/31.03.2023
Галин Вилев Зорнишки1-204/31.03.2023
Павлина Георгиева Владова1-205/31.03.2023
Айше Джелилова Юсеинова1-206/31.03.2023
Тихомир Георгиев Даков1-207/31.03.2023
Цветелина Ивайлова Георгиева1-208/31.03.2023

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 213-НС / 10.04.2023

  относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

 • № 212-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 211-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения