Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Ловеч, 20.03.2023

ОТНОСНО: Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпили са на електронната поща на Районна избирателна комисия Ловеч Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, адресирани до Кмета на Община Луковит. Заявленията са постъпили на 18.03.2023 г., 16:41 ч. от посочен в съобщението подател Диян Вацов и имейл [email protected]. Заявленията са с вх. номера както следва вх. № 132/18.03.2023 г., 16:48 ч. от Михаил Асенов Стефанов; вх. № 133/18.03.2023 г., 16:50 ч. от Андриан Борисов Маринов; вх. №134/18.03.2023 г., 16:52 ч. от Стилиян Асенов Александров; вх. № 135/18.03.2023 г., 16:54 ч. от Ани Михайлова Сашева; вх. № 136/18.03.2023 г., 16:56 ч. от Светла Александрова Маринова и вх. № 137/18.03.2023 г., 16:58 ч. от Офелия Стефанова Симеонова.

РИК Ловеч няма правомощия да разглежда заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия като правомощията за това са на Кмета/Кметския наместник. Самите заявления са адресирани до Кмета на Луковит. Поради това и следва документите да се изпратят по компетентност на Кмета на Община Луковит за разглеждане и произнасяне.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА по компетентност на Община Луковит Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия адресирани до Кмета на община Луковит, постъпили по електронна поща на РИК Ловеч, както следва: вх. № 132/18.03.2023 г., 16:48 ч. от Михаил Асенов Стефанов; вх. № 133/18.03.2023 г., 16:50 ч. от Андриан Борисов Маринов; вх. № 134/18.03.2023 г., 16:52 ч. от Стелиян Асенов Александров; вх. № 135/18.03.2023 г., 16:54 ч. от Анаи Михайлова Сашева; вх. № 136/18.03.2023 г., 16:56 ч. от Светла Александрова Маринова и вх. № 137/18.03.2023 г., 16:58 ч. от Офелия Стефанова Симеонова.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 20.03.2023 в 16:08 часа

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения