Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 83-НС
Ловеч, 15.03.2023

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 113/14.03.2023 г., 15:01 ч. от Ирина Любенова Митева като Кандидат за народен представител в 11-ти изборен район Ловеч в Изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Постъпил е сигнал с вх. № 113/14.03.2023 г., 15:01 ч., от Ирина Любенова Митева като Кандидат за народен представител в 11-ти изборен район Ловеч в Изборите за народни представители на 02.04.2023 г. В сигнала се посочва, че на 14.02.2023 г., в централната градска част на Ловеч са разлепени по обществени сгради и забити с кабъри по дърветата на ул. „Търговска“ множество агитационни материали на ПП „ЗАЕДНО“. Моли да бъде разгледан сигнала и да бъде наредено премахването на плакатите, а в случай че това не бъде изпълнено да бъде наложена глоба. Приложени са и 7 бр. снимки.

РИК Ловеч разглежда изложените обстоятелства съобразно правомощията си за произнасяне по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания по чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК и съобразно Решение № 1695-НС от 22.02.2023 г. на Централна избирателна комисия.

Видно от приложените доказателства – 7 броя от снимките върху обществените сгради и дърветата са поставени плакати – агитационни материали с призив за гласуване за   коалиция „ЗАЕДНО“. В тази връзка е извършена проверка от двама представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии и коалиции. След проверка на територията на гр. Ловеч ул. „Търговска“ е представен доклад с вх. № 118 от 15.03.2023 г., 10:48 часа с приложени 6 броя снимки към него.  Установяват се 7 броя плаката, поставени с тиксо на дърветата по цялата пешеходна зона на ул. Търговска, както плаката, поставени на обществени сгради: сградата на община Ловеч, както и на сградата на „Български пощи“АД.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационните материали се поставят на определени от кмета места, на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или управителя на имота. Със Заповед № З - 353 от 23.02.2023 г. на Кмета на община Ловеч, са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината. Обществените сгради и дърветата не са сред посочените места.

Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от Изборния кодекс и т. 22 от Решение № 1695-НС от 22.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Ловеч да премахне агитационните материали на Коалиция „ЗАЕДНО“ поставени в нарушение на Изборния кодекс и Заповед № З-353 от 23.02.2023 г. на обществени сгради и дървета на пешеходната зона на ул. „Търговска“ гр. Ловеч като премахването да се извърши при необходимост със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

УКАЗВА на представителите на коалиция „ЗАЕДНО“ да спазват стриктно определените места за поставяне на агитационни материали на територията на община Ловеч, съгласно Заповед № 3-353 от 23.02.2023 г.  на Кмета на община Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2023 в 12:54 часа

Календар

Решения

  • № 109-НС / 24.03.2023

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 108-НС / 24.03.2023

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 107-НС / 24.03.2023

    относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения