Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Ловеч, 15.03.2023

ОТНОСНО: Оповестяване на мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Необходимо е, в срок не по-късно от седем дни преди изборния ден, РИК Ловеч да оповести по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден, включително телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден, часове на заявките.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 и чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Да бъдат оповестени чрез средствата за масово осведомяване на територията на област Ловеч, както и чрез публикуване в интернет страницата на РИК Ловеч мерките, позволяващи на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.,  съгласно приложение, представляващо неразделна част от решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2023 в 12:52 часа

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения