Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Ловеч, 07.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 75/06.03.2023 г. от Пенко Велков Ненчев като упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111800041, като на мястото на Станка Недялкова Димитрова – член, да бъде назначена Богданка Пейкова Генова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800041с. Умаревци

ОСВОБОЖДАВА Станка Недялкова Димитрова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Богданка Пейкова Генова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:49 часа

Свързани решения:

58-НС/05.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения