Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Ловеч, 01.04.2023

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 290/01.04.2023 г., 15:06 ч. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез пълномощника Искрен Арабаджиев

Постъпил е сигнал с вх. № 290/01.04.2023 г., 15:06 ч. от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез пълномощника Искрен Арабаджиев. Твърди, че са получени множество сигнали и информация от членове на СИК в цялата област, че СИК не подготвят изборното помещение съобразно методическите указания на ЦИК и в нарушение на изискването по реда на чл. 218 ИК да се създаде параван за гласуване, а не кабина за гласуване. Притеснително според автора на сигнала е, че на територията на община Тетевен са изработени двуметрови кабини за гласуване, а на други места кабините за гласуване от минали избори се използват с плътни пердета. Посочват се конкретни секции с получена информация на територията на община Ловеч 111800032, 111800033, 111800069, 111800096, на територията на община Тетевен: 113300010, 113300031, 113300032, 113300016, 113300017 и др. Твърди се, че въпреки изричното указание на закона, методическите указания на ЦИК и писмо на ЦИК до кметовете на общини и всички РИК /изх. № НС-06-86/28.03.2023 г./, вместо поставяне на параван, членовете на СИК за изградили кабина за гласуване, което е недопустимо от изборните правила. Твърди се  още, че съгласно указанията на ЦИК дадени със същото писмо параванът трябва да позволява видимост към избирателя, като последният не трябва да е с гръб към секционната избирателна комисия. Ако не съществувала видимост към избирателят или избирателят е с гръб към членовете на СИК, това създава предпоставки за нарушаване на тайната на вота /заснемане на гласуването/, което не следва да се допуска от членовете на СИК. С оглед измененията в чл. 218 на ИК в изборните помещения и дадените указания от ЦИК, не е допустимо да се използват кабините за гласуване от предходни избори.

РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства. Извърши се и нарочна проверка на посочените избирателни секции. Представен е доклад с вх. № 292/01.04.2023 г., 19:02 ч., от представител на РИК Ловеч и общинска администрация Ловеч по отношение на избирателни секции 111800032, 111800033, 111800069 и 111800096. Проверката е извършена незабавно след постъпване на сигнала през времето от 15:39 ч. до 15:45 ч. на 01.04.2023 г. Констатирано е, че параваните в указаните секции все още не са поставени като членовете на секционните избирателни комисии непосредствено извършват действия по изграждането им. Видно от снимките се касае за дървени конструкции и поставяне на тъмен плат върху конструкцията. Проведени са разговори и с общинска администрация Ловеч, които потвърждават, че са предоставени материали за изграждане на параваните и указателни табели „ПАРАВАН“, които да бъдат поставени върху тях. Извършена е и проверка на указаните избирателни секции в община Тетевен. В посочените секции са поставени дървени П образни конструкции, които са свободно стоящи, незакрепени трайно към пода на помещението. Изрично е указано, че отвореното пространство на „конструкцията“ трябва да е поставено по начин, при който избирателят да не е с гръб към членовете на секционната избирателна комисия.

Съгласно чл. 218, ал. 2 от ИК в изборното помещение се поставят паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини, така че да се осигури тайната на гласуването, като параваните и преградите трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Съгласно ал. 3 пред изборното помещение и в параваните за гласуване се поставя табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване с преференция и, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х" или "V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия. Използвана е думата „параван“, но в изборния кодекс, методическите указания, както и решенията на ЦИК  липсват конкретни изисквания – за размери, материал или каквито и да е други критерии. Съгласно тълковния речник „параван“ е „подвижна преграда“. Всички проверени изградени паравани, независимо от материала им, всъщност представляват подвижни прегради. Няма изискване за височина или коя част от избирателя да бъде видима или изобщо дали да бъде видима. Съгласно чл. 10 от Конституцията „изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване“. Макар и да няма изисквания за вида, размера на паравана, то следва параваните да са поставени по такъв начин, че да се осигури именно това основно избирателно право за тайната на гласуване. Всъщност съгласно цитираното и в сигнала писмо с изх. № НС-06-86/28.03.2023 г. на ЦИК е  указан текста „поставянето на паравана по начин, при който избирателят е с гръб към секционната избирателна комисия създава предпоставки за нарушаване тайната на вота, което не следва да се допуска“. Установено е, че няма паравани поставени по начин, при който избирателят да е с гръб към СИК в посочените избирателни секции

Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УКАЗВА на всички секционни избирателни комисии параваните за гласуване да бъдат изградени и поставени по начин да се осигури тайната на гласуването,  да се осигури гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и поставянето на предвидените указателни табели в паравана съгласно Методически указания част първа на Централна избирателна комисия по прилагане на изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16.03.2023 г. и Методически указания част първа на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1777-НС от 16.03.2023 г. на ЦИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 01.04.2023 в 22:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213-НС / 10.04.2023

  относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

 • № 212-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 211-НС / 04.04.2023

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения