Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Ловеч, 24.03.2023

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка на Решение № 93–НС от 22 март 2023 г. на РИК Ловеч

Констатирана е допусната техническа грешка в Решение № 93 – НС от 22.03.2023 г. на РИК Ловеч, касаещо тиража на отпечатваните материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии и същата следва да бъде коригирана с решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 93-НС от 22 март 2023 г. на РИК Ловеч като в текста числото „ 600“ да се чете „1000“.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 24.03.2023 в 13:44 часа

Свързани решения:

93-НС/22.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения