04.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 04.10.2022 г. от 17:30 часа.

01.10.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.10.2022 г. от 19:00 часа.

30.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.09.2022 г. от 17:30 часа.

29.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.09.2022 г. от 17:30 часа.

29.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.09.2022 г. от 11:00 часа.

29.09.2022

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 29.09.2022 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща на 29.09.2022 (четвъртък) в 18:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 303 752 375
Passcode: aKeDe2

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Николай Буков

Тел.: + 359 888 188 998

Ел. поща: [email protected]

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 27.09.2022 г. от 17:30 часа.

26.09.2022

Съобщение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ за СИК

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.09.2022 г. (понеделник)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

Линк към обучителната он-лайн среща на 26.09.2022 (понеделник) в 18:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 797 337 870
Passcode: t39HtX

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Контактите на вашия обучител:

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

25.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 25.09.2022 г. от 17:30 часа.

24.09.2022

Съобщение

График за обучението на секционните избирателни комисии в изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

Дата, час

Секционни избирателни комисии

26.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Априлци

26.09.2022 г. – 17.30 часа

СИК от община Троян

26.09.2022 г. – 12.00 часа

СИК от община Ябланица

26.09.2022 г. – 15.00 часа

СИК от община Тетевен

28.09.2022 г. – 10.00 часа

СИК от община Луковит

28.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Угърчин

28.09.2022 г. – 11.00 часа

СИК от община Ловеч с хартиени бюлетини

28.09.2022 г. – 14.00 часа

СИК от община Ловеч с устройства за машинно гласуване

28.09.2022 г. – 17.30 часа

СИК от община Летница

26.09.2022 г. – 18.00 часа

„СИЕЛА НОРМА“АД обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

29.09.2022 г. – 18.00 часа

„СИЕЛА НОРМА“АД обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване

23.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.09.2022 г. от 15:00 часа.

22.09.2022

Съобщение

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район /за Единадесети изборен район – Ловешки – 264/

Упълномощен представител на партия, коалиция или инициативен комитет може да бъде български гражданин с избирателни права.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Списъкът се представя в РИК Ловеч в срок до 17:00 часа на 01 октомври 2022 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък на упълномощените представители

Списък на упълномощените представители в електронен формат

Решение № 1332-НС от 26.08.2022 г. на Централна избирателна комисия.

21.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 21.09.2022 г. от 17:30 часа.

20.09.2022

Съобщение

Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч:

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/22 22 и в „Общински център за информация  и услуги“ находящ се в сградата на общината в гр. Априлци, ул. „Васил Левски“ № 109 всеки работен ден в рамките на работното време. На разположение на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 ч. до  20:00 ч. в изборния ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 02.10.2022 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068/688 282 и 068/688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове. Транспортирането от дома на избирателите до избирателните секции се извършва със специализиран автомобил.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1.  Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Васил Левски“ № 36, ОУ „Панайот Пипков“ стая № 4;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – игротека;
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж, стая № 107;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 26.09.2022 г. до 01.10.2022 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 02.10.2022 г. (изборния ден) от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция, по предварително изготвен график.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00 на 02.10.2022 г. от 07:00 ч. до 18:00 ч. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300025, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12 - спортен център;
 2. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – първи етаж.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Пред двете сгради, в които се помещават избирателните секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания на опорно двигателния апарат или зрението, има паркинги, които ще се използват за паркиране на автомобилите на избиратели/гласоподаватели с увреждания.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 0886901907 и 06991/21-26 през целия изборен ден. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране до съответната избирателна секция.

19.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 19.09.2022 г. от 17:30 часа.

16.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 18.09.2022 г. от 17:00 часа.

12.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 12.09.2022 г. от 17:30 часа.

07.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 07.09.2022 г. от 17:30 часа.

31.08.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 31.08.2022 г. от 17:30 часа.

Календар

Решения

 • № 223-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 221-НС / 03.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения