Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 223-НС
Ловеч, 04.10.2022

ОТНОСНО: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С оглед необходимостта да бъде извършена проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс, РИК Ловеч следва да предаде в срок до 06 октомври 2022 г. на ТЗ ГРАО Ловеч получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите. За извършване на предаването следва да се определят и лица, представители на РИК Ловеч, предложени от различни политически партии или коалиции, които да извършат предаването.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 2 от Решение № 1474-НС от 26.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ трима членове на РИК от различни партии и/или коалиции, които да предадат в срок не по-късно от 06 октомври 2022 г. на ТЗ на ГД „ГРАО“ Ловеч предадените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите, както следва:

Валентина Стефанова Недялкова – председател;

Валентин Георгиев Вълев – заместник председател;

Петко Георгиев Петков - секретар.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председател: Валентин Георгиев Вълев

* Публикувано на 04.10.2022 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 223-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 221-НС / 03.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения