Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 3-НС
Ловеч, 13.08.2022

ОТНОСНО: определяне на член от РИК Ловеч, който да маркира печата на РИК Ловеч за произвеждане изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 64 от Изборния кодекс и т. I.3 от Решение № 1219-НС от 10.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя Петко Георгиев Петков за лице, което заедно с Председателя на РИК Ловеч да маркира по уникален начин печата на РИК Ловеч.

За извършеното маркиране да се състави протокол, който следва да се подпише от всички присъстващи членове на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:59 часа

Календар

Решения

  • № 223-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 221-НС / 03.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения