Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Ловеч, 13.08.2022

ОТНОСНО: Адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, начин и място за обявяване на решенията на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс и т. 3.1 и т. 3.2 от Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

 1. Обявява адрес на сградата, в която се помещава РИК Ловеч, както следва: гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 43, ет. 11, зала 1109.
 2. Определя място за обявяване на решенията на РИК Ловеч: гр. Ловеч, ул. „Търговска”№ 43, ет. 11, информационно табло, поставено до зала 1109, което следва да бъде оформено по начин, показващ предназначението му съгласно изискванията на Решение № 1205-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК. Решенията следва да бъдат публикувани и на интернет страницата на РИК Ловеч. Решенията се обявяват незабавно. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на таблото и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:57 часа

Календар

Решения

 • № 223-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 222-НС / 04.10.2022

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 221-НС / 03.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения