Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
Ловеч, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне номерацията на решенията на Районна избирателна комисия – Ловеч при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Приетите от Районна избирателна комисия Ловеч решения при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращението НС.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 13.08.2022 в 11:55 часа

Календар

Решения

  • № 223-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 222-НС / 04.10.2022

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 221-НС / 03.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

всички решения