13.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 14.07.2021 г. от 17:30 часа.

10.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.07.2021 г. от 19:00 часа.

09.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 09.07.2021 г. от 17:30 часа.

08.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 08.07.2021 г. от 17:30 часа.

07.07.2021

РИК ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ЧЕ В СРОК ДО 17.00 ЧАСА НА 10.07.2021 Г. МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА КАТО ЗАСТЪПНИЦИ ИЛИ ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Ловеч уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в Единадесети изборен район Ловешки, че в срок до 17.00 часа на 10.07.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници.

За регистриране на застъпници се представя заявление по образец - Приложение № 39 от изборните книжа, към което задължително се прилагат:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.

2.Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници – Приложение № 41 от изборните книжа.

3.Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

1.Предложение по образец - Приложение № 40 от изборните книжа.

2.Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).

3.Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 41 от изборните книжа.

4.Пълномощно в случай, че се подава от пълномощник.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са описани в Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК.

07.07.2021

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети се упълномощават по реда на Решение № 184-НС от 07.06.2021 г. на ЦИК.

Списъците на упълномощените представители се предават на РИК Ловеч на хартиен носител в един екземпляр /Приложение №1 към Решение № 184-НС на ЦИК/ и на технически носител в excel формат в срок до 17:00 часа на 10 юли 2021 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Списък на упълномощените представители в електронен формат

06.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 06.07.2021 г. от 15:30 часа.

05.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 05.07.2021 г. от 17:30 часа.

02.07.2021

Съобщение

Линкове за дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, които ще се проведат на 03.07. и 06.07 :

 

За обучението на 03.07.2021 (събота) в 10:30 ч.:                      

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

За обучението на 06.07.2021 (вторник) в 18:30 ч.:                      

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 Инструкция за вход към обучителната среща в приложения файл: „Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс“.

 

Контактите на Вашия обучител са:

 

Евгени Минков - Обучител

Тел.: +359 883 270 333

Ел. поща: [email protected]  

01.07.2021

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява за предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Районна избирателна комисия Ловеч, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на територията на Единадесети изборен район - Ловеч по общини са както следва:

Община Ловеч:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 11.07.2021 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на тел. 068 688 282 и 068 688 256 като транспортът се извършва по график от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.30 ч. в зависимост от свободните часове.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 1. Избирателна секция с № 111800001, находяща се в гр. Ловеч, кв. Вароша, пл. „Тодор Кирков“№ 8, Младежки дом;
 2. Избирателна секция с № 111800033, находяща се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, ул. „Бачо Киро“№ 5, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – игротека;
 3. Избирателна секция с № 111800090, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“№ 1Б – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – 1 етаж;
 4. Избирателна секция с № 111800094, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“№ 80 - ОУ „Христо Никифоров"-малък физкултурен салон, партер.

При необходимост в посочените избирателни секции на лицата се осигурява помощ от дежурен служител на Община Ловеч или подвижна рампа за придвижване на избиратели със затруднения в придвижването.

Община Троян:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Троян, пл. „Възраждане“ № 1, както и на телефон 0670 6 80 41 и 0670 6 80 42 от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, а в изборния ден от 07.00 ч. до 19.30 ч. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 20.00 ч. в изборния ден.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Троян, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113400009, разположена в гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски", 1 етаж.
 2. Избирателна секция с № 113400002, разположена в гр. Троян, в сградата на Народно читалище „Борци за свобода“, кв. „Василевски“-първи етаж.

Община Тетевен:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на телефон 0877 29 91 14 и 0678 5 22 00. Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен, както следва:

 1. Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище;
 2. Избирателна секция с № 113300024, разположена в гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №12 - спортен център;
 3. Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – клуб на пенсионера.

Община Луковит:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в Информационен център при Община Луковит, находящ се на ул. „Възраждане“ № 73 от 05.07.2021 г. до 10.07.2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на 11.07.2021 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч. на телефони 0697/5-25-42, 0896663203, 0895577847.

Община Угърчин

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 /сградата на общината/ и на телефон 06931/21 21 в изборния ден от 07.00 ч. до 18.00 ч., а за кметствата и кметските наместничества от 08.00 ч. до 17.00 ч. при кметовете на кметства и кметските наместници.

Община Априлци:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06958/22 22 и в „Общински център за информация  и услуги“ в сградата на Община Априлци  в изборния ден, както и всеки работен ден до 09.07.2021 г. Осигурен е специализиран автомобил за транспортиране от дома до изборната секция от 07.00 ч. до 19.00 ч. в изборния ден.

Община Ябланица:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване на тел. 06991/21 12 и 06991/21 26 през целия изборен ден.

Община Летница:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявления за помощ при транспортиране до секциите в изборния ден вкл. на тел. 06941 2110 от 08.00 до 17.00 ч. или на адрес: гр. Летница, бул. „България“№ 19, етаж 2, „Център за услуги и информация на гражданите“. На разположение на гражданите, които желаят да упражнят своя глас е осигурен специализиран автомобил за транспортиране от дома им до изборната секция от 07:00 до 18:00 часа в деня на провеждане на изборите.

01.07.2021

ДО ВСИЧКИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,

Уведомявам Ви, че „Сиела Норма"АД ще проведе дистанционно обучение за членовете на секционните избирателни комисии в предстоящите избори на 11 юли 2021 г. във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване. Желаещите могат да изберат и да се включат в някое от посочените обучения както следва:

03.07.2021 г. /събота/ -10:30 часа

06.07.2021 г. /вторник/ -18:30 часа

Линкове за всяко от обученията ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК Ловеч преди началния час за започването им.

Моля да уведомите членовете на секционните избирателни комисии на територията на общината за предстоящото обучение. 

 

С уважение,

ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА

Председател на РИК Ловеч

СТОЙО КОВАЧЕВ

Секретар на РИК Ловеч

01.07.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 01.07.2021 г. от 17:30 часа.

30.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 30.06.2021 г. от 18:00 часа.

30.06.2021

РИК Ловеч уведомява политическите партии и коалиции, че в срок до 17.00 часа на 10.07.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници

РИК Ловеч уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в Единадесети изборен район Ловешки, че в срок до 17.00 часа на 10.07.2021 г. могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници.

За регистриране на застъпници се представя заявление по образец - Приложение № 39 от изборните книжа, към което задължително се прилагат:

1.Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.

2.Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници – Приложение № 41 от изборните книжа.

3.Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

1.Предложение по образец - Приложение № 40 от изборните книжа.

2.Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).

3.Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 41 от изборните книжа.

4.Пълномощно в случай, че се подава от пълномощник.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са описани в Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК.

28.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 29.06.2021 г. от 19:00 часа.

27.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 28.06.2021 г. от 17:30 часа.

23.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 23.06.2021 г. от 17:30 часа.

10.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Ловеч е насрочено за 10.06.2021 г. от 17:30 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 198-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 197-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 196-НС / 12.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения