Състав на РИК Ловеч

Председател

 1. Валентина Стефанова Недялкова

Зам. председатели

 1. Клара Сашева Баросова
 2. Петко Георгиев Петков

Секретар

 1. Стойо Иванов Ковачев

Членове

 1. Валентин Георгиев Вълев
 2. Иван Донев Арабаджиев
 3. Йордан Василев Василев
 4. Мариана Михайлова Иванова
 5. Петър Кирилов Яшев
 6. Петя Цанкова Стоянова
 7. Рени Бориславова Миткова
 8. Севдие Шефкат Кулаалиева
 9. Фатме Юсеинова Моллова

Календар

Решения

 • № 198-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 197-НС / 14.07.2021

  относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 196-НС / 12.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения