Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Ловеч, 15.06.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 76/15.06.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като областен координатор на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400055, като на мястото на Тихомир Иванов Иванов – член, да бъде назначен Борислав Милков Минков.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400055 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Иванов Иванов с ЕГН ***** като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Борислав Милков Минков с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

* Публикувано на 15.06.2021 в 18:10 часа

Свързани решения:

55-НС/10.06.2021

Календар

Решения

  • № 198-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 197-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 196-НС / 12.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения