Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 146-НС
Ловеч, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 265/09.07.2021 г. от Цветелина Николаева Георгиева като областен координатор на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – гр. Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400055, като на мястото на Борислав Милков Минков – член, да бъде назначен Тихомир Иванов Иванов; в състава на СИК с № 113400067, като на мястото на Ася Милкова Велишова  – член, да бъде назначена Адриана Медианова Минчева; в състава на СИК с № 113400032, като на мястото Ралица Станимирова Василева – председател, да бъде назначен Стефан Христов Казанджиев; в състава на СИК с № 113400022, като на мястото на Румянка Минкова Тодорова - председател, да бъде назначен Радион Йочев Кинтов; в състава на СИК с № 113400012, като на мястото на Десислав Пенчев Ангелов  - член, да бъде назначена Билияна Иванова Николова; в състава на СИК с № 113400037, като на мястото на Ангел Красимиров Геновски - член, да бъде назначена Виолетка Моюва Йончева; в състава на СИК с № 113400014, като на мястото на Стефан Лилов Мирчев - член, да бъде назначен Васил Николаев Иванов; в състава на СИК с № 113400023, като на мястото на Биляна Иванова Николова – председател, да бъде назначен Димитър Димитров Мартинов; в състава на СИК с № 113400061, като на мястото на Виолина Цветанова Владимирова – член, да бъде назначена Дилянка Йотова Генова; в състава на СИК с № 113400072, като на мястото на Натали Йорданова Станева – зам. председател, да бъде назначена Веселка Костадинова Пасева. Приложени са молби за освобождаване от Борислав Милков Минков, Ася Милкова Велишова, Ралица Станимирова Василева, Румянка Минкова Тодорова, Десислав Пенчев Ангелов, Ангел Красимиров Геновски, Стефан Лилов Мирчев, Биляна Иванова Николова, Виолина Цветанова Владимирова и Натали Йорданова Станева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300055 – с. Дебнево

ОСВОБОЖДАВА Борислав Милков Минков с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Тихомир Иванов Иванов с ЕГН *****;

В СИК № 113300067 – с. Голяма Желязна

ОСВОБОЖДАВА Ася Милкова Велишова с ЕГН *****  - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Адриана Медианова Минчева с ЕГН *****;

В СИК № 113300032 – с. Балканец

ОСВОБОЖДАВА Ралица Станимирова Василева с ЕГН *****  - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Стефан Христов Казанджиев с ЕГН *****;

В СИК № 113300022 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Румянка Минкова Тодорова с ЕГН *****  - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Радион Йочев Кинтов с ЕГН *****;

В СИК № 113300012 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Десислав Пенчев Ангелов с ЕГН *****  - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Биляна Иванова Николова с ЕГН *****;

В СИК № 113300037 – с. Балабанско

ОСВОБОЖДАВА Ангел Красимиров Геновски с ЕГН *****  - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Виолетка Моюва Йончева с ЕГН *****;

В СИК № 113300014 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Стефан Лилов Мирчев с ЕГН *****  - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Васил Николаев Иванов с ЕГН *****;

В СИК № 113300023 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Биляна Иванова Николова с ЕГН *****  - като председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Димитър Димитров Мартинов с ЕГН *****;

В СИК № 113300061 – с. Добродан

ОСВОБОЖДАВА Виолина Цветанова Владимирова с ЕГН *****  - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Дилянка Йотова Генова с ЕГН *****;

В СИК № 113300072 гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Натали Йорданова Станева с ЕГН *****  – като зам. председател и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам. председател Веселка Костадинова Пасева с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

* Публикувано на 09.07.2021 в 20:57 часа

Свързани решения:

55-НС/10.06.2021

Календар

Решения

  • № 198-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 197-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 196-НС / 12.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения