Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
Ловеч, 09.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 238/08.07.2021 г. от Иванка Дянкова Ралчевска като упълномощен представител на КП БСП за България – гр. Троян. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400018, като на мястото на Таня Георгиева Куцарова - Таракчиева – член, да бъде назначена Мадлена Банчева Кавръкова. Приложена е молба за освобождаване от Таня Георгиева Куцарова - Таракчиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400018гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Таня Георгиева Куцарова - Таракчиева с ЕГН **** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член  Мадлена Банчева Кавръкова  с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

* Публикувано на 09.07.2021 в 20:43 часа

Свързани решения:

55-НС/10.06.2021

Календар

Решения

  • № 198-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 197-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 196-НС / 12.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения