Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Ловеч, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложениe с вх. № 223/08.07.2021 г. от Иван Николов Миховски като упълномощен представител на КП „ГЕРБ – СДС“ – гр. Троян. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 113400038, като на мястото на Добромирка Иванова Станева – член, да бъде назначен Милен Красимиров Радков.  Приложена е молба за освобождаване от Добромирка Иванова Станева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400038 с. Белиш

ОСВОБОЖДАВА Добромирка Иванова Станева с ЕГН *** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Милен Красимиров Радков с ЕГН ***.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

* Публикувано на 08.07.2021 в 21:47 часа

Свързани решения:

55-НС/10.06.2021

Календар

Решения

  • № 198-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 197-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 196-НС / 12.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения