Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Ловеч, 06.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 181/06.07.2021 г. от Олчай Хюсеинов Дурмушев като упълномощен представител на ПП ДПС – гр. Троян. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400013, като на мястото на Йълдъз Адилова Шакирова – член, да бъде назначена Милена Мирославова Стайкова; в състава на СИК с № 113400018, като на мястото на Зелха Мустафова Адашева – член, да бъде назначена Силвия Филипова Димитрова и в състава на СИК с № 113400009, като на мястото на Теодора Денчева Вълкова – член, да бъде назначена Марияна Димитрова Петрова. Приложени са молби от Йълдъз Адилова Шакирова, Зелха Мустафова Адашева и Теодора Денчева Вълкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113400013 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Йълдъз Адилова Шакирова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Милена Мирославова Стайкова с ЕГН *****;

В СИК № 113400018 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Зелха Мустафова Адашева с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Силвия Филипова Димитрова с ЕГН *****;

В СИК № 113400009 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Теодора Денчева Вълкова с ЕГН ***** като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Марияна Димитрова Петрова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Стойо Иванов Ковачев

* Публикувано на 06.07.2021 в 16:59 часа

Свързани решения:

55-НС/10.06.2021

Календар

Решения

  • № 198-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 197-НС / 14.07.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 196-НС / 12.07.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения