Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Стилиян Станчев Атанасов7-1-НС/02.04.2021
Стилиян Павлов Василев7-2-НС/02.04.2021
Георги Димитров Иванов7-3-НС/02.04.2021
Румен Георгиев Иванов7-4-НС/02.04.2021
Валентина Маринова Алексиева7-5-НС/02.04.2021
Мирослав Георгиев Иванов7-6-НС/02.04.2021
Веселка Георгиева Атанасова7-7-НС/02.04.2021
Георги Цветанов Георгиев7-8-НС/02.04.2021
Виолина Дакова Иванова7-9-НС/02.04.2021
Георги Богомилов Борисов7-10-НС/02.04.2021
Росен Върбанов Иванов7-11-НС/02.04.2021
Йордан Петков Йорданов7-12-НС/02.04.2021
Радослав Цветанов Йорданов7-13-НС/02.04.2021
Христина Бориславова Василева7-14-НС/02.04.2021
Николай Райков Николов7-15-НС/02.04.2021
Марина Атанасова Христова7-16-НС/02.04.2021
Георги Атанасов Георгиев7-17-НС/02.04.2021
Валери Иванов Величков7-18-НС/02.04.2021
Маргарита Кунева Димитрова7-19-НС/02.04.2021
Кристиян Красимиров Цанков7-20-НС/02.04.2021
Даниел Найденов Стоянов7-21-НС/02.04.2021
Петко Иванов Петков7-22-НС/02.04.2021
Петко Дянков Иванов7-23-НС/02.04.2021
Люба Благоева Петкова7-24-НС/02.04.2021
Николай Василев Чобанов7-25-НС/02.04.2021
Соня Пелова Чобанова7-26-НС/02.04.2021
Дарина Христова Цакова7-27-НС/02.04.2021
Краса Христова Георгиева7-28-НС/02.04.2021
Яница Цветославова Бецановска7-29-НС/02.04.2021
Валентин Василев Вълков7-30-НС/02.04.2021
Павел Василев Павлов7-31-НС/02.04.2021
Симеонка Найденова Райкова7-32-НС/02.04.2021
Лилия Огнянова Стаменова7-33-НС/02.04.2021
Румен Ивайлов Русев7-34-НС/02.04.2021
Румен Албертов Станков7-35-НС/02.04.2021
Пролетка Петкова Стоева-Стоянова7-36-НС/02.04.2021
Калина Драгомирова Калчева7-37-НС/02.04.2021
Алберт Станков Манев7-38-НС/02.04.2021
Севдалина Руменова Манева7-39-НС/02.04.2021
Златко Руменов Цветанов7-40-НС/02.04.2021
Даниела Бисерова Данаилова7-41-НС/02.04.2021
Виктория Мирославова Коларова7-42-НС/02.04.2021
Нора Цветанова Ангелова7-43-НС/02.04.2021
Денислава Красимирова Дачева7-44-НС/02.04.2021
Габриела Светлин Славова7-45-НС/02.04.2021
Светломир Недков Джамбазов7-46-НС/02.04.2021
Весела Светломирова Джамбазова7-47-НС/02.04.2021
Алина Миленова Каменова7-48-НС/02.04.2021
Татяна Миленова Памукчиева7-49-НС/02.04.2021
Любомира Мирославова Данаилова7-50-НС/02.04.2021
Надежда Иванова Енчевска7-51-НС/02.04.2021
Стефан Лилов Мирчев7-52-НС/02.04.2021
Мирослав Маринов Божански7-53-НС/02.04.2021
Ирена Веселинова Кунева7-54-НС/02.04.2021
Мартин Веселинов Мишев7-55-НС/02.04.2021
Петя Петкова Куцарова7-56-НС/02.04.2021
Вяра Димитрова Влаховска7-57-НС/02.04.2021
Янислав Георгиев Димитров7-58-НС/02.04.2021
Красимира Сашева Иванова7-59-НС/02.04.2021
Анна Дачева Василева7-60-НС/02.04.2021
Маргарита Христова Младенова7-61-НС/02.04.2021
Пламен Христов Караджов7-62-НС/02.04.2021
Марио Тонев Цонев7-63-НС/02.04.2021
Милко Христов Ненков7-64-НС/02.04.2021
Лалчо Христов Ненков7-65-НС/02.04.2021
Пенко Пенчев Москов7-66-НС/02.04.2021
Петко Минков Илийков7-67-НС/02.04.2021
Маргарита Зимчева Христова7-68-НС/02.04.2021
Васил Димитров Димитров7-69-НС/02.04.2021
Стефка Петрова Георгиева7-70-НС/02.04.2021
Емилия Колева Колева7-71-НС/02.04.2021
Кристина Наскова Йосифова7-72-НС/02.04.2021
Симоне Маргаритов Янков7-73-НС/02.04.2021
Мариета Илиянова Гачева7-74-НС/02.04.2021
Абдурахим Синан Махмуд7-75-НС/02.04.2021
Лиляна Щерева Альошева7-76-НС/02.04.2021
Симона Кирилова Георгиева7-77-НС/02.04.2021
Марин Бисеров Маринов7-78-НС/02.04.2021
Александра Пламенова Ангелова7-79-НС/02.04.2021
Албена Ивайлова Христова7-80-НС/02.04.2021
Митко Йорданов Борисов7-81-НС/02.04.2021
Йордан Митков Борисов7-82-НС/02.04.2021
Снежанка Василева Йочкова7-83-НС/02.04.2021
Велин Радков Илиев7-84-НС/02.04.2021
Мариета Милкова Илиева7-85-НС/02.04.2021
Петър Филипов Василев7-86-НС/02.04.2021
Теодор Божидаров Тодоров7-87-НС/02.04.2021
Мирослав Дончев Минчев7-88-НС/02.04.2021
Преслав Теодоров Цанов7-89-НС/02.04.2021
Кремена Красимирова Балабанова7-90-НС/02.04.2021
Пламен Славков Иванов7-91-НС/02.04.2021
Росен Цоков Миковски7-92-НС/02.04.2021
Пламен Филипов Баев7-93-НС/02.04.2021
Ренета Аспарухова Петрова7-94-НС/02.04.2021
Кръстьо Петров Вакъвчиев7-95-НС/02.04.2021
Радослав Димчев Иванов7-96-НС/02.04.2021
Цветослав Тихомиров Матеев7-97-НС/02.04.2021
Наталия Христова Найденова7-98-НС/02.04.2021
Венета Маринова Йотова7-99-НС/02.04.2021
Иваничка Василева Николова7-100-НС/02.04.2021
Микаела Александрова Брязова7-101-НС/02.04.2021
Емилия Трифонова Маринова7-102-НС/02.04.2021
Поля Банчева Петкова7-103-НС/02.04.2021
Наталия Емилова Таслакова7-104-НС/02.04.2021
Пенко Христов Пенков7-105-НС/02.04.2021
Милен Насков Шишманов7-106-НС/02.04.2021
Северин Насков Шишманов7-107-НС/02.04.2021
Мария Веселинова Иванова7-108-НС/02.04.2021
Пенка Димитрова Белчева7-109-НС/02.04.2021
Стефан Георгиев Христов7-110-НС/02.04.2021
Цветомир Василев Цветанов7-111-НС/02.04.2021
Катя Илиева Ангелова7-112-НС/02.04.2021
Богомил Рангелов Георгиев7-113-НС/02.04.2021
Константин Тонков Тонков7-114-НС/02.04.2021
Йоана Константинова Тонкова7-115-НС/02.04.2021
Лидия Красимирова Иванова7-116-НС/02.04.2021
Пресиан Павлинов Иванов7-117-НС/02.04.2021
Славка Цветанова Пейкова7-118-НС/02.04.2021
Бочо Стоянов Бочев7-119-НС/02.04.2021
Веско Георгиев Дичев7-120-НС/02.04.2021
Красимир Дошков Тодоров7-121-НС/02.04.2021
Сергей Младенов Манолов7-122-НС/02.04.2021
Пламена Петева Узунова7-123-НС/02.04.2021
Пламен Георгиев Георгиев7-124-НС/02.04.2021
Пенка Димитрова Пеева7-125-НС/02.04.2021
Бистра Йорданова Домозетска7-126-НС/02.04.2021
Петко Георгиев Петков7-127-НС/02.04.2021
Аднан Юлиянов Асенов7-128-НС/02.04.2021
Пенка Натова Таслакова7-129-НС/02.04.2021
Георги Димитров Иванов7-130-НС/02.04.2021
Валентин Атанасов Тодоров7-131-НС/02.04.2021
Росица Станчева Вълева7-132-НС/02.04.2021
Любомир Илиев Неделчев7-133-НС/02.04.2021
Теодор Антонов Дръндаров7-134-НС/02.04.2021
Милка Николова Николова7-135-НС/02.04.2021
Евридика Асенова Колева7-136-НС/02.04.2021
Росица Милчева Ралчева7-137-НС/02.04.2021
Радка Драганова Петрова7-138-НС/02.04.2021
Цветалия Николаева Недялкова7-139-НС/02.04.2021
Снежана Христова Митева7-140-НС/02.04.2021
Станислав Янков Христов7-141-НС/02.04.2021
Иваничка Въчкова Иванова7-142-НС/02.04.2021
Атанас Неделинов Атанасов7-143-НС/02.04.2021
Пано Петров Панов7-144-НС/02.04.2021
Мирослав Димчев Димитров7-145-НС/02.04.2021
Христо Петров Калчевски7-146-НС/02.04.2021
Светослав Петров Димов7-147-НС/02.04.2021
Ирина Красимирова Недялкова7-148-НС/02.04.2021
Дишо Гетов Иванов7-149-НС/02.04.2021
Николай Сергеев Неделчев7-150-НС/02.04.2021
Борислав Иванов Стоев7-151-НС/02.04.2021
Пламен Мирославов Спасов7-152-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения