Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

Движение за права и свободи - ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Петко Добрев Петков6-1-НС/01.04.2021
Атанас Иванов Михалев6-2-НС/01.04.2021
Тинчо Пенков Варчев6-3-НС/01.04.2021
Иван Мичев Иванов6-4-НС/01.04.2021
Станчо Василев Марков6-5-НС/01.04.2021
Веселин Христов Иванов6-6-НС/01.04.2021
Митко Лалев Димитров6-7-НС/01.04.2021
Русен Трифонов Атанасов6-8-НС/01.04.2021
Йордан Георгиев Иванов6-9-НС/01.04.2021
Георги Валентинов Петков6-10-НС/01.04.2021
Георги Колев Йорданов6-11-НС/01.04.2021
Бисер Маринов Маринов6-12-НС/01.04.2021
Айдън Сюлейманов Суфов6-13-НС/01.04.2021
Ангел Маринов Костов6-14-НС/01.04.2021
Сейхан Сали Рамадан6-15-НС/01.04.2021
Айтен Левент Ибраим6-16-НС/01.04.2021
Севджан Айдън Велибашева6-17-НС/01.04.2021
Марианка Георгиева Динкова6-18-НС/01.04.2021
Ася Алдинова Арсова6-19-НС/01.04.2021
Антония Огнемирова Мусева6-20-НС/01.04.2021
Ценка Иванова Йорданова6-21-НС/01.04.2021
Радка Иванова Недкова6-22-НС/01.04.2021
Гинка Цветанова Дичкова6-23-НС/01.04.2021
Соня Наскова Иванова6-24-НС/01.04.2021
Айлин Назимова Мустафова6-25-НС/01.04.2021
Димитрин Борисов Маринов6-26-НС/01.04.2021
Анулиран6-27-НС/01.04.2021
Силви Мехмедов Ризов6-28-НС/01.04.2021
Аделин Метев Демиров6-29-НС/01.04.2021
Владислав Владимиров Митев6-30-НС/01.04.2021
Калоян Божинов Асенов6-31-НС/01.04.2021
Камен Антонов Хитов6-32-НС/01.04.2021
Емил Василев Йочев6-33-НС/01.04.2021
Светла Ивова Маринова6-34-НС/01.04.2021
Петя Любенова Атанасова6-35-НС/01.04.2021
Ася Анчова Ангелова6-36-НС/01.04.2021
Снежа Ачева Романова6-37-НС/01.04.2021
Поля Георгиева Петрова6-38-НС/01.04.2021
Гергана Спиридонова Стелиянова6-39-НС/01.04.2021
Десислава Спиридонова Иванова6-40-НС/01.04.2021
Кремена Бончева Николова6-41-НС/01.04.2021
Анка Монева Асенова6-42-НС/01.04.2021
Андриян Малинов Бисеров6-43-НС/01.04.2021
Калоян Петков Петков6-44-НС/01.04.2021
Сашо Миленов Младенов6-45-НС/01.04.2021
Иво Кирчев Ивов6-46-НС/01.04.2021
Царина Руменова Дянкова6-47-НС/01.04.2021
Айнур Адилова Мустафова6-48-НС/01.04.2021
Мирела Младенова Маринова6-49-НС/01.04.2021
Силвия Рашкова Янкова6-50-НС/01.04.2021
Катя Маринова Маринова6-51-НС/01.04.2021
Емил Младенов Исаев6-52-НС/01.04.2021
Кенан Азисов Терзиев6-53-НС/01.04.2021
Исмаил Мехмедов Исмаилов6-54-НС/01.04.2021
Илиян Методиев Юлиянов6-55-НС/01.04.2021
Сание Асанова Мустафова6-56-НС/01.04.2021
Поля Иванова Кинова6-57-НС/01.04.2021
Сергей Асенов Митев6-58-НС/01.04.2021
Кадрие Иванова Иванова6-59-НС/01.04.2021
Асан Мехмедов Асанов6-60-НС/01.04.2021
Снежана Валентинова Ненчева6-61-НС/01.04.2021
Енгин Джавидов Алиев6-62-НС/01.04.2021
Нора Ивайлова Ризова6-63-НС/01.04.2021
Александър Алексиев Игнатов6-64-НС/01.04.2021
Зюлфие Исмет Вели6-65-НС/01.04.2021
Мергин Асанов Махмудов6-66-НС/01.04.2021
Йорданка Иванова Йорданова6-67-НС/01.04.2021
Адриана Станиславова Антонова6-68-НС/01.04.2021
Радослава Руменова Василева6-69-НС/01.04.2021
Петър Василев Петров6-70-НС/01.04.2021
Миглена Сашева Стоянова6-71-НС/01.04.2021
Момчил Огнянов Стоянов6-72-НС/01.04.2021
Борислава Георгиева Петрова6-73-НС/01.04.2021
Мехмед Мустанов Мустанов6-74-НС/01.04.2021
Линда Юлиянова Мусева6-75-НС/01.04.2021
Гюлзаде Шефкатова Рашидова6-76-НС/01.04.2021
Мила Красимирова Илиева6-77-НС/01.04.2021
Илиан Асенов Цаков6-78-НС/01.04.2021
Щерян Радоев Димчев6-79-НС/01.04.2021
Емилия Ивайлова Милева6-80-НС/01.04.2021
Илиян Яшков Емилов6-81-НС/01.04.2021
Иво Андреев Красимиров6-82-НС/01.04.2021
Анулиран6-83-НС/01.04.2021
Сашо Асенов Стефанов6-84-НС/01.04.2021
Андриан Мирославов Атанасов6-85-НС/01.04.2021
Мирослав Искренов Методиев6-86-НС/01.04.2021
Маргарита Иванова Симеонова6-87-НС/01.04.2021
Любка Йотова Йотова6-88-НС/01.04.2021
Фанка Асенова Атанасова6-89-НС/01.04.2021
Георги Митков Миленков6-90-НС/01.04.2021
Марин Христов Георгиев6-91-НС/01.04.2021
Алдин Андреев Кирилов6-92-НС/01.04.2021
Андриян Албертов Андриянов6-93-НС/01.04.2021
Миладин Симеонов Тодоров6-94-НС/01.04.2021
Милен Миладинов Симеонов6-95-НС/01.04.2021
Михаил Сашев Янков6-96-НС/01.04.2021
Рамзи Мустафов Неджипов6-97-НС/01.04.2021
Милчо Юлиянов Митков6-98-НС/01.04.2021
Емилия Маркова Тодорова6-99-НС/01.04.2021
Андрей Младенов Андреев6-100-НС/01.04.2021
Сергей Николаев Младенов6-101-НС/01.04.2021
Манчо Асенов Малаков6-102-НС/01.04.2021
Маньо Ивов Млаков6-103-НС/01.04.2021
Сергей Асенов Савинов6-104-НС/01.04.2021
Руси Желев Младенов6-105-НС/01.04.2021
Славей Ивов Славеев6-106-НС/01.04.2021
Севин Митков Иванов6-107-НС/01.04.2021
Сибин Илиев Манушев6-108-НС/01.04.2021
Асан Алиев Мечев6-109-НС/01.04.2021
Ирфан Исметов Чаушев6-110-НС/01.04.2021
Идриз Мехмедов Топалов6-111-НС/01.04.2021
Габриела Владимирова Маринова6-112-НС/01.04.2021
Реджеп Джамалов Кисьов6-113-НС/01.04.2021
Мелекбер Ахмед Караали6-114-НС/01.04.2021
Мария Пламенова Дрилска6-115-НС/01.04.2021
Ахмед Хасан Караали6-116-НС/01.04.2021
Мехмед Алиев Юсеинов6-117-НС/01.04.2021
Светла Петкова Янковска6-118-НС/01.04.2021
Минка Сашева Иванова6-119-НС/01.04.2021
Мартин Стефанов Маринов6-120-НС/01.04.2021
Фердинанд Фидов Владов6-121-НС/01.04.2021
Цветан Величков Георгиев6-122-НС/01.04.2021
Ивелина Атанасова Иванова6-123-НС/01.04.2021
Даринка Пенчева Панчева6-124-НС/01.04.2021
Жоро Атанасов Панчев6-125-НС/01.04.2021
Али Мехмедов Алиджов6-126-НС/01.04.2021
Николай Васков Маринов6-127-НС/01.04.2021
Орхан Алибрямов Амзов6-128-НС/01.04.2021
Ахмед Шукриев Куртов6-129-НС/01.04.2021
Пена Краева Бонева6-130-НС/01.04.2021
Ерхан Асанов Чакъров6-131-НС/01.04.2021
Кайметка Азисова Скендерова6-132-НС/01.04.2021
Ердал Али Махмуд6-133-НС/01.04.2021
Айхан Мехмедов Асанов6-134-НС/01.04.2021
Орлин Александров Велишов6-135-НС/01.04.2021
Веселин Колев Пеневски6-136-НС/01.04.2021
Айхан Орлинов Велишов6-137-НС/01.04.2021
Маргарита Николова Райнова6-138-НС/01.04.2021
Ангел Петров Александров6-139-НС/01.04.2021
Татяна Христова Пенкова6-140-НС/01.04.2021
Алин Филипов Андреев6-141-НС/01.04.2021
Наил Алит Ахмед6-142-НС/01.04.2021
Анета Демирова Юсейнова6-143-НС/01.04.2021
Владислав Георгиев Трифонов6-144-НС/01.04.2021
Поля Георгиева Трифонова6-145-НС/01.04.2021
Айсел Ибраим Ахмед6-146-НС/01.04.2021
Юсеин Мустафов Кушев6-147-НС/01.04.2021
Исмаил Хасанов Саидов6-148-НС/01.04.2021
Айгюн Асанов Толев6-149-НС/01.04.2021
Мирослав Асенов Миланов6-150-НС/01.04.2021
Илона Михайлова Кичукова6-151-НС/01.04.2021
Божидар Александров Попов6-152-НС/01.04.2021
Лъчезар Юлиянов Радев6-153-НС/01.04.2021
Димитър Лазаров Димитров6-154-НС/01.04.2021
Антон Руменов Митков6-155-НС/01.04.2021
Юлия Асенова Стоянова6-156-НС/01.04.2021
Михаил Михайлов Михайлов6-157-НС/01.04.2021
Радослав Милчев Радев6-158-НС/01.04.2021
Елизар Асенов Георгиев6-159-НС/01.04.2021
Мариян Петков Василев6-160-НС/01.04.2021
Христо Георгиев Христов6-161-НС/01.04.2021
Иван Веселинов Георгиев6-162-НС/01.04.2021
Тихомир Георгиев Даков6-163-НС/01.04.2021
Румен Стоянов Петков6-164-НС/01.04.2021
Мариян Стефанов Михайлов6-165-НС/01.04.2021
Цветан Георгиев Костов6-166-НС/02.04.2021
Найден Павлов Велев6-167-НС/02.04.2021
Майк Красимиров Асенов6-168-НС/02.04.2021
Аманда Аспарухова Венелинова6-169-НС/02.04.2021
Юлия Милчева Радева6-170-НС/02.04.2021
Александра Аспарухова Миткова6-171-НС/02.04.2021
Русин Альошев Александров6-172-НС/02.04.2021
Борислав Василев Славейков6-173-НС/02.04.2021
Лальо Методиев Методиев6-174-НС/02.04.2021
Васил Марков Панов6-175-НС/02.04.2021
Нино Спасов Беров6-176-НС/02.04.2021
Румен Миленов Аделиянов6-177-НС/02.04.2021
Стела Мирославова Христова6-178-НС/02.04.2021
Динка Сергеева Илиева6-179-НС/02.04.2021
Ема Младенова Искренова6-180-НС/02.04.2021
Елеонора Даринова Младенова6-181-НС/02.04.2021
Теменужка Бисерова Соколова6-182-НС/02.04.2021
Рашко Цанков Рашев6-183-НС/02.04.2021
Нино Стойков Василев6-184-НС/02.04.2021
Албена Генова Асенова6-185-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения