Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

БСП за БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Цоло Иванов Сираков5-1-НС/02.04.2021
Ренета Николаева Василева5-2-НС/02.04.2021
Кристиян Пламенов Николов5-3-НС/02.04.2021
Ангел Маринов Иванов5-4-НС/02.04.2021
Светослав Иванов Сашев5-5-НС/02.04.2021
Иван Димитров Иванов5-6-НС/02.04.2021
Даниел Георгиев Вушев5-7-НС/02.04.2021
Борис Валентинов Борисов5-8-НС/02.04.2021
Иван Тодоров Иванов5-9-НС/02.04.2021
Преслава Николаева Александрова5-10-НС/02.04.2021
Красимир Кръстев Кирилов5-11-НС/02.04.2021
Цветан Йорданов Даков5-12-НС/02.04.2021
Йонка Георгиева Тодорова5-13-НС/02.04.2021
Маринела Тодорова Кирилова5-14-НС/02.04.2021
Сабин Антонов Стоянов5-15-НС/02.04.2021
Златка Данкова Дякова5-16-НС/02.04.2021
Радка Николаева Кирилова5-17-НС/02.04.2021
Галя Банова Тодорова5-18-НС/02.04.2021
Димитър Крайчев Авджиев5-19-НС/02.04.2021
Калоян Веселинов Даков5-20-НС/02.04.2021
Йото Христов Динков5-21-НС/02.04.2021
Христо Тодоров Кръстев5-22-НС/02.04.2021
Антон Стоянов Атанасов5-23-НС/02.04.2021
Георги Тодоров Младенов5-24-НС/02.04.2021
Лиляна Иванова Пенчева5-25-НС/02.04.2021
Галина Стойкова Тодорова5-26-НС/02.04.2021
Калинка Нейкова Драганова5-27-НС/02.04.2021
Николина Лалева Вутева5-28-НС/02.04.2021
Христо Николов Зарев5-29-НС/02.04.2021
Веселка Димитрова Нинова5-30-НС/02.04.2021
Георги Върбанов Василев5-31-НС/02.04.2021
Васил Георгиев Василев5-32-НС/02.04.2021
Анулиран5-33-НС/02.04.2021
Грета Николаева Стоянова5-34-НС/02.04.2021
Атанас Калчев Калчев5-35-НС/02.04.2021
Бонка Минкова Маринова5-36-НС/02.04.2021
Боряна Дочева Колева5-37-НС/02.04.2021
Богдана Стойкова Влаховска5-38-НС/02.04.2021
Банко Христов Банчев5-39-НС/02.04.2021
Виктор Деянов Василев5-40-НС/02.04.2021
Васил Минков Чакърски5-41-НС/02.04.2021
Виолета Мирчева Христова5-42-НС/02.04.2021
Гинка Дичева Василева5-43-НС/02.04.2021
Григор Трифонов Грозев5-44-НС/02.04.2021
Гена Минкова Ампирска5-45-НС/02.04.2021
Детелина Иванова Колева5-46-НС/02.04.2021
Диана Милкова Кирилова5-47-НС/02.04.2021
Диана Тодорова Пенчева5-48-НС/02.04.2021
Диян Христов Йонковски5-49-НС/02.04.2021
Добринка Минчева Пеловска5-50-НС/02.04.2021
Димитър Георгиев Димитров5-51-НС/02.04.2021
Емилия Тодорова Атанасова5-52-НС/02.04.2021
Елена Минкова Краевска5-53-НС/02.04.2021
Иванка Христова Костова5-54-НС/02.04.2021
Илия Радионов Илиев5-55-НС/02.04.2021
Иван Минков Шамов5-56-НС/02.04.2021
Ивайло Петров Стефанов5-57-НС/02.04.2021
Йовка Цочева Пейникова5-58-НС/02.04.2021
Илия Петров Василев5-59-НС/02.04.2021
Калинка Делчева Бамбева5-60-НС/02.04.2021
Любен Иванов Веселинов5-61-НС/02.04.2021
Любомир Георгиев Дренски5-62-НС/02.04.2021
Мария Стефанова Манова5-63-НС/02.04.2021
Минко Лалев Георгиев5-64-НС/02.04.2021
Минко Дочев Вачков5-65-НС/02.04.2021
Маринка Иванова Бончевска5-66-НС/02.04.2021
Митко Георгиев Кавръков5-67-НС/02.04.2021
Нели Минкова Дянкова5-68-НС/02.04.2021
Николай Мичев Игнатов5-69-НС/02.04.2021
Николай Тодоров Георгиев5-70-НС/02.04.2021
Николинка Стефанова Стайкова5-71-НС/02.04.2021
Пепа Цочева Краева5-72-НС/02.04.2021
Петя Иванова Николова5-73-НС/02.04.2021
Дочо Христов Желязков5-74-НС/02.04.2021
Пена Генчева Илиева5-75-НС/02.04.2021
Пешка Руменова Цветкова5-76-НС/02.04.2021
Петя Тодорова Станчевска5-77-НС/02.04.2021
Пенко Иванов Пеевски5-78-НС/02.04.2021
Пенка Станева Драголова5-79-НС/02.04.2021
Пенка Колева Чернокожева-Райковска5-80-НС/02.04.2021
Райна Стоянова Шамова5-81-НС/02.04.2021
Румен Минков Тодоров5-82-НС/02.04.2021
Стою Минков Генешки5-83-НС/02.04.2021
Станка Иванова Стаевска5-84-НС/02.04.2021
Стефка Петкова Андреева5-85-НС/02.04.2021
Станимир Станчев Цочев5-86-НС/02.04.2021
Стоян Спасов Пеловски5-87-НС/02.04.2021
Тодорка Панова Колева5-88-НС/02.04.2021
Таня Петкова Найденова5-89-НС/02.04.2021
Тотка Дулева Станчева5-90-НС/02.04.2021
Христофор Маринов Стаевски5-91-НС/02.04.2021
Хризантема Любенова Гандилева5-92-НС/02.04.2021
Цветомира Иванова Спасовска5-93-НС/02.04.2021
Цеца Иванова Митева5-94-НС/02.04.2021
Христо Христов Михов5-95-НС/02.04.2021
Деница Лъчезарова Николова5-96-НС/02.04.2021
Гана Иванова Петкова5-97-НС/02.04.2021
Илинка Йонкова Минкова5-98-НС/02.04.2021
Мария Пенкова Иванова5-99-НС/02.04.2021
Пенка Стефанова Петрова5-100-НС/02.04.2021
Калоян Тодоров Асенов5-101-НС/02.04.2021
Асен Радинов Делиев5-102-НС/02.04.2021
Медвед Младенов Бонжев5-103-НС/02.04.2021
Кунка Николова Иванова5-104-НС/02.04.2021
Алекси Василев Илиев5-105-НС/02.04.2021
Даниела Дачева Илиева5-106-НС/02.04.2021
Иван Христов Спасов5-107-НС/02.04.2021
Тодор Иванов Петров5-108-НС/02.04.2021
Веселин Велев Георгиев5-109-НС/02.04.2021
Альоша Младенов Руснаков5-110-НС/02.04.2021
Фиданка Сашкова Юрукова5-111-НС/02.04.2021
Христо Стоянов Христов5-112-НС/02.04.2021
Лазар Маринов Лазаров5-113-НС/02.04.2021
Петър Найденов Петров5-114-НС/02.04.2021
Красимир Милчев Симеонов5-115-НС/02.04.2021
Радослав Диков Михайлов5-116-НС/02.04.2021
Румен Симеонов Асенов5-117-НС/02.04.2021
Маргарита Иванова Тодорова5-118-НС/02.04.2021
Николай Пенчев Неев5-119-НС/02.04.2021
Росица Райкова Грозева5-120-НС/02.04.2021
Гена Павлова Маринова5-121-НС/02.04.2021
Верка Василева Маркова5-122-НС/02.04.2021
Боряна Пенчева Ничева5-123-НС/02.04.2021
Еленка Монова Йотова5-124-НС/02.04.2021
Нина Атанасова Тонева5-125-НС/02.04.2021
Мариета Василева Иванова5-126-НС/02.04.2021
Павлин Стефанов Андреев5-127-НС/02.04.2021
Николай Дачев Йотов5-128-НС/02.04.2021
Лазар Маринов Лазаров5-129-НС/02.04.2021
Росица Драганова Паскова5-130-НС/02.04.2021
Анка Йорданова Ботева5-131-НС/02.04.2021
Преслава Николаева Маринова5-132-НС/02.04.2021
Радин Асенов Делиев5-133-НС/02.04.2021
Цецка Димитрова Петкова5-134-НС/02.04.2021
Александра Добромирова Маринова5-135-НС/02.04.2021
Валентина Бечева Алексиева5-136-НС/02.04.2021
Красимира Николаева Найденова5-137-НС/02.04.2021
Светла Петкова Нинова5-138-НС/02.04.2021
Пенка Нинова Съйкова5-139-НС/02.04.2021
Светлин Костов Василев5-140-НС/02.04.2021
Наталия Димитрова Попова5-141-НС/02.04.2021
Найден Симеонов Диков5-142-НС/02.04.2021
Румяна Братанова Цочева5-143-НС/02.04.2021
Васил Връбчев Димитров5-144-НС/02.04.2021
Братан Василев Николов5-145-НС/02.04.2021
Наташа Иванова Петкова5-146-НС/02.04.2021
Иванка Дакова Иванова5-147-НС/02.04.2021
Мариана Колева Колева5-148-НС/02.04.2021
Марин Вълков Цанков5-149-НС/02.04.2021
Анелия Миладинова Иванова5-150-НС/02.04.2021
Радка Маркова Атанасова5-151-НС/02.04.2021
Невена Петрова Илиева5-152-НС/02.04.2021
Михаил Илиев Илиев5-153-НС/02.04.2021
Андрей Колев Андреев5-154-НС/02.04.2021
Митка Йорданова Данова5-155-НС/02.04.2021
Райко Йотов Василев5-156-НС/02.04.2021
Радослав Цанов Радев5-157-НС/02.04.2021
Вера Дакова Подаяшка5-158-НС/02.04.2021
Пеца Цачева Кърджова5-159-НС/02.04.2021
Николай Йошев Грънчаров5-160-НС/02.04.2021
Евгения Георгиева Петкова5-161-НС/02.04.2021
Кристина Красимирова Петкова5-162-НС/02.04.2021
Янко Желязков Желязков5-163-НС/02.04.2021
Валентина Янкова Митева5-164-НС/02.04.2021
Валентин Стефанов Заев5-165-НС/02.04.2021
Наталия Иванова Осенска5-166-НС/02.04.2021
Христо Сандев Христаков5-167-НС/02.04.2021
Петя Георгиева Петкова5-168-НС/02.04.2021
Красимир Арсов Николов5-169-НС/02.04.2021
Здравко Милков Савов5-170-НС/02.04.2021
Симеон Симеонов Бъчев5-171-НС/02.04.2021
Ненчо Едрев Банов5-172-НС/02.04.2021
Снежанка Стефанова Андреева5-173-НС/02.04.2021
Тодор Петров Пенев5-174-НС/02.04.2021
Красимир Иванов Кръстев5-175-НС/02.04.2021
Иван Пенчев Иванов5-176-НС/02.04.2021
Георги Янков Еманоилов5-177-НС/02.04.2021
Цецко Иванов Цонков5-178-НС/02.04.2021
Венка Николаева Дикова5-179-НС/02.04.2021
Върбинка Кирилова Стоянова5-180-НС/02.04.2021
Петрана Стоянова Кръстева5-181-НС/02.04.2021
Петко Иванов Петков5-182-НС/02.04.2021
Генка Иванова Паунова5-183-НС/02.04.2021
Маргарита Вълчева Станчева5-184-НС/02.04.2021
Мая Георгиева Христова5-185-НС/02.04.2021
Анатоли Иванов Атанасов5-186-НС/02.04.2021
Веселина Бориславова Цанова5-187-НС/02.04.2021
Мариета Василева Петрова5-188-НС/02.04.2021
Румянка Христова Христова-Нанкова5-189-НС/02.04.2021
Пламен Конов Петков5-190-НС/02.04.2021
Емилия Петкова Ненчева5-191-НС/02.04.2021
Марина Тихомирова Дичева5-192-НС/02.04.2021
Дианка Янкова Бенкова5-193-НС/02.04.2021
Владимир Стоянов Кочев5-194-НС/02.04.2021
Цонка Владова Лазарова5-195-НС/02.04.2021
Светла Ценкова Иванова5-196-НС/02.04.2021
Ценка Иванова Христова5-197-НС/02.04.2021
Ивелин Атанасов Христов5-198-НС/02.04.2021
Николай Трифонов Трифонов5-199-НС/02.04.2021
Теодор Даниелов Сарафов5-200-НС/02.04.2021
Ирена Гошева Илиева5-201-НС/02.04.2021
Илиян Пламенов Илиев5-202-НС/02.04.2021
Недка Иванова Илиева5-203-НС/02.04.2021
Божидар Енев Ганчев5-204-НС/02.04.2021
Цветан Матеев Матеев5-205-НС/02.04.2021
Иво Любомиров Иванов5-206-НС/02.04.2021
Мариян Павлов Николов5-207-НС/02.04.2021
Гергана Тодорова Патаринска5-208-НС/02.04.2021
Стойчо Илиев Илиев5-209-НС/02.04.2021
Николай Маринов Тодоров5-210-НС/02.04.2021
Венцеслав Бориславов Банчев5-211-НС/02.04.2021
Мартин Димитров Атанасов5-212-НС/02.04.2021
Наталия Георгиева Николова5-213-НС/02.04.2021
Иванка Йорданова Маринова5-214-НС/02.04.2021
Ирина Петева Метева5-215-НС/02.04.2021
Слав Красимиров Калев5-216-НС/02.04.2021
Минчо Димитров Минчев5-217-НС/02.04.2021
Юрий Цветанов Георгиев5-218-НС/02.04.2021
Веселка Велева Веселинова5-219-НС/02.04.2021
Красимир Петков Нанков5-220-НС/02.04.2021
Светослав Веселинов Генов5-221-НС/02.04.2021
Тодор Костов Янков5-222-НС/02.04.2021
Минко Симеонов Василев5-223-НС/02.04.2021
Иванка Лазарова Лазарова5-224-НС/02.04.2021
Павел Маринов Вълев5-225-НС/02.04.2021
Дияна Колева Гигова5-226-НС/02.04.2021
Павел Миленов Димитров5-227-НС/02.04.2021
Йорданка Тодорова Йотова5-228-НС/02.04.2021
Симеон Венциславов Бъчев5-229-НС/02.04.2021
Дианка Христова Паскалева5-230-НС/02.04.2021
Виктор Иванов Иванов5-231-НС/02.04.2021
Татяна Кръстева Пейчева5-232-НС/02.04.2021
Мартин Страцимиров Петков5-233-НС/02.04.2021
Диана Стоилова Иванова5-234-НС/02.04.2021
Цонка Николова Ангелова5-235-НС/02.04.2021
Сашка Ангелова Василева5-236-НС/02.04.2021
Георги Петков Ботев5-237-НС/02.04.2021
Галя Пенчева Зарчева5-238-НС/02.04.2021
Галина Иванова Христова5-239-НС/02.04.2021
Маргарита Ламбева Митева5-240-НС/02.04.2021
Петко Иванов Пейчев5-241-НС/02.04.2021
Цветомир Петков Цанов5-242-НС/02.04.2021
Цветослав Михайлов Вълов5-243-НС/02.04.2021
Янка Ангелова Маринова5-244-НС/02.04.2021
Илко Първанов Цветанов5-245-НС/02.04.2021
Марияна Любенова Петрова5-246-НС/02.04.2021
Петър Симеонов Моев5-247-НС/02.04.2021
Страцимир Веселинов Петков5-248-НС/02.04.2021
Стилиян Минчев Казанджиев5-249-НС/02.04.2021
Александър Николаев Иванов5-250-НС/02.04.2021
Даниела Дочева Пенкова5-251-НС/02.04.2021
Марийка Георгиева Шопова5-252-НС/02.04.2021
Иванка Димитрова Банева5-253-НС/02.04.2021
Пламен Борисов Славов5-254-НС/02.04.2021
Ангел Костов Иванов5-255-НС/02.04.2021
Ангел Иванов Славов5-256-НС/02.04.2021
Георги Лазаров Григоров5-257-НС/02.04.2021
Анита Свеженова Младенова5-258-НС/02.04.2021
Илия Христов Илиев5-259-НС/02.04.2021
Иван Съйнов Иванов5-260-НС/02.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения