Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Данаил Кирилов Василев3-1-НС/01.04.2021
Румен Васков Чобанов3-2-НС/01.04.2021
Красимир Цветанов Маринов3-3-НС/01.04.2021
Румен Марков Николов3-4-НС/01.04.2021
Румен Петков Вътев3-5-НС/01.04.2021
Красимир Андреев Паригвоздев3-6-НС/01.04.2021
Любен Георгиев Стоянов3-7-НС/01.04.2021
Пенка Минчева Георгиева3-8-НС/01.04.2021
Стилиян Георгиев Митев3-9-НС/01.04.2021
Валери Симеонов Колев3-10-НС/01.04.2021
Станьо Димитров Станев3-11-НС/01.04.2021
Тодор Иванов Шопов3-12-НС/01.04.2021
Диана Тодорова Радева3-13-НС/01.04.2021
Калина Михова Топалова3-14-НС/01.04.2021
Габриел Иванов Илиев3-15-НС/01.04.2021
Петко Стефанов Колев3-16-НС/01.04.2021
Габриела Веселинова Кючукова3-17-НС/01.04.2021
Марийка Жекова Цветанова3-18-НС/01.04.2021
Стефан Михов Минков3-19-НС/01.04.2021
Илиян Андреев Беляев3-20-НС/01.04.2021
Калина Иванова Калинска3-21-НС/01.04.2021
Веска Денкова Минкова-Христова3-22-НС/01.04.2021
Атанаска Атанасова Дренска3-23-НС/01.04.2021
Стойко Нанков Бойнов3-24-НС/01.04.2021
Николина Минкова Попска3-25-НС/01.04.2021
Стоян Станев Станевски3-26-НС/01.04.2021
Теодора Христова Креклешка3-27-НС/01.04.2021
Александър Божидаров Стоянов3-28-НС/01.04.2021
Павел Светославов Стратев3-29-НС/01.04.2021
Цветомира Драгомирова Колева3-30-НС/01.04.2021
Димитрина Христова Стефанова3-31-НС/01.04.2021
Дафина Стефанова Кръстева3-32-НС/01.04.2021
Стела Пламенова Димитрова3-33-НС/01.04.2021
Виолета Огнянова Илиева3-34-НС/01.04.2021
Иванка Василева Банева3-35-НС/01.04.2021
Недялка Маркова Йотова3-36-НС/01.04.2021
Даниела Илиева Михайлова3-37-НС/01.04.2021
Петя Стоянова Василева3-38-НС/01.04.2021
Силвия Венциславова Валентинова3-39-НС/01.04.2021
Светла Цветанова Стоева3-40-НС/01.04.2021
Радослава Росенова Росенова3-41-НС/01.04.2021
Светлин Маринов Иванов3-42-НС/01.04.2021
Елица Пламенова Георгиева3-43-НС/01.04.2021
Валентина Маринова Недялкова3-44-НС/01.04.2021
Красимир Маринов Иванов3-45-НС/01.04.2021
Игнасио Михайлов Асенов3-46-НС/01.04.2021
Иво Устинов Альошев3-47-НС/01.04.2021
Федя Зорницова Тодорова3-48-НС/01.04.2021
Арсения Аркадиева Панова3-49-НС/01.04.2021
Ричърд Киров Младенов3-50-НС/01.04.2021
Дочо Пончев Маринов3-51-НС/01.04.2021
Веселка Петрова Лалева3-52-НС/01.04.2021
Кръстина Митова Божилова3-53-НС/01.04.2021
Силвия Галинова Василева3-54-НС/01.04.2021
Венцислав Петков Василев3-55-НС/01.04.2021
Симеонка Ангелова Петрова3-56-НС/01.04.2021
Ирена Георгиева Василева3-57-НС/01.04.2021
Мая Валентинова Иванова3-58-НС/01.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения