Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 04.04.2021

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Веселин Трифонов Велев1-1-НС/30.03.2021
Цочо Трифонов Боровски1-2-НС/30.03.2021
Грета Иванова Василева1-3-НС/30.03.2021
Милена Захариева Кацарова1-4-НС/30.03.2021
Георги Миленов Георгиев1-5-НС/30.03.2021
Венцеслав Николаев Вълчев1-6-НС/30.03.2021
Преслава Руменова Кисова1-7-НС/30.03.2021
Цветослав Иванов Тодоров1-8-НС/30.03.2021
Альоша Михайлов Александров1-9-НС/30.03.2021
Христина Маринова Симеонова1-10-НС/30.03.2021
Цветалинка Стефанова Василева1-11-НС/30.03.2021
Стефан Тотков Съев1-12-НС/30.03.2021
Красимира Вълова Рачева1-13-НС/30.03.2021
Станислав Станиславов Станчев1-14-НС/30.03.2021
Цанко Руменов Великов1-15-НС/30.03.2021
Людмила Валериева Богданова1-16-НС/30.03.2021
Цветелин Богданов Цанов1-17-НС/30.03.2021
Петя Васкова Василева1-18-НС/30.03.2021
Петя Цанкова Стоянова1-19-НС/30.03.2021
Калина Георгиева Божинова1-20-НС/30.03.2021
Нели Станимирова Атанасова1-21-НС/30.03.2021
Биляна Станимирова Атанасова1-22-НС/30.03.2021
Велислава Добрянова Василева1-23-НС/30.03.2021
Галина Николаева Георгиева1-24-НС/30.03.2021
Дафинка Петрова Данева1-25-НС/30.03.2021
Мирослав Борисов Митев1-26-НС/30.03.2021
Ирена Венциславова Бисерова1-27-НС/30.03.2021
Татянка Станева Хитова1-28-НС/30.03.2021
Моника Иванова Петрова1-29-НС/30.03.2021
Венета Георгиева Богданова1-30-НС/30.03.2021
Василка Николова Цочева1-31-НС/30.03.2021
Станислав Миленов Радев1-32-НС/30.03.2021
Таня Димитрова Радева1-33-НС/30.03.2021
Алберт Галинов Сергеев1-34-НС/30.03.2021
Мая Велик Йовкова1-35-НС/30.03.2021
Мария Петрова Георгиева1-36-НС/30.03.2021
Ивалин Тодоров Тинчев1-37-НС/30.03.2021
Верка Тодорова Пейчева1-38-НС/30.03.2021
Борислав Ангелов Стефанов1-39-НС/30.03.2021
Ивалина Валериева Генова1-40-НС/30.03.2021
Адриан Емилов Генов1-41-НС/30.03.2021
Иван Петров Петров1-42-НС/30.03.2021
Страхил Иванов Дундев1-43-НС/30.03.2021
Христо Динчев Христов1-44-НС/30.03.2021
Христинка Димитрова Христова1-45-НС/30.03.2021
Светла Георгиева Олева1-46-НС/30.03.2021
Антон Ненков Димитров1-47-НС/30.03.2021
Правда Станева Минкова1-48-НС/30.03.2021
Димитър Иванов Петров1-49-НС/30.03.2021
Румен Лилянов Андреев1-50-НС/30.03.2021
Николай Христов Добрев1-51-НС/30.03.2021
Филип Иванов Филипов1-52-НС/30.03.2021
Михаил Венциславов Боев1-53-НС/30.03.2021
Иван Стефанов Ветов1-54-НС/30.03.2021
Цветозар Асенов Асенов1-55-НС/30.03.2021
Минко Цочев Младенов1-56-НС/30.03.2021
Вилислав Диянов Флорев1-57-НС/30.03.2021
Нора Иванова Николова1-58-НС/30.03.2021
Мирослав Банков Начев1-59-НС/30.03.2021
Йонка Василева Донкова1-60-НС/30.03.2021
Тихомир Пенков Колев1-61-НС/30.03.2021
Марина Стефанова Джабраилова1-62-НС/30.03.2021
Георги Иванов Цонков1-63-НС/30.03.2021
Маргарита Георгиева Георгиева1-64-НС/30.03.2021
Николай Стефанов Борисов1-65-НС/30.03.2021
Янита Николаева Атанасова1-66-НС/30.03.2021
Михаел Михайлов Христов1-67-НС/30.03.2021
Стефан Мирославов Стефанов1-68-НС/30.03.2021
Радостина Симеонова Дончева1-69-НС/30.03.2021
Даниела Ботева Топалска1-70-НС/30.03.2021
Виолета Йорданова Петкова1-71-НС/30.03.2021
Драгомир Методиев Димитров1-72-НС/30.03.2021
Десислава Цветолюбова Йотова1-73-НС/30.03.2021
Добри Николаев Добрев1-74-НС/30.03.2021
Габриел Руменов Гаврилов1-75-НС/30.03.2021
Динко Доков Генов1-76-НС/30.03.2021
Николай Иванов Павлов1-77-НС/30.03.2021
Веска Стойкова Генова1-78-НС/30.03.2021
Павел Христов Василев1-79-НС/30.03.2021
Цветелина Велева Кънчева1-80-НС/30.03.2021
Адалберт Андреев Манев1-81-НС/30.03.2021
Нели Стефанова Немцойска1-82-НС/30.03.2021
Гергана Максимова Иванова1-83-НС/30.03.2021
Митко Асенов Михайлов1-84-НС/30.03.2021
Милчо Красимиров Симеонов1-85-НС/30.03.2021
Мая Димитрова Ненова1-86-НС/30.03.2021
Ирина Иванова Цайкова-Иванова1-87-НС/30.03.2021
Йонка Николова Петкова1-88-НС/30.03.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения