Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Ловеч, 15.03.2021

ОТНОСНО: Одобряване на проект на материали за секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Районна избирателна комисия Ловеч следва да одобри проект и да одобри тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии на територията на Изборен район - Ловешки при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2210 - НС от 12.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

ОДОБРЯВА проект на Бланка - чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) на кандидатите за народни представители и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване от 600 броя.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2021 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения