Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Ловеч, 15.03.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер на избирателна секция и определяне броя на членовете на СИК на територията на община Троян в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо с вх. № 118/15.03.2021 г. от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян с приложена Заповед № 414/15.03.2021 г. за образуване на избирателна секция в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на територията на община Троян. Утвърдена е номерация, обхват и адрес.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

Формира и утвърждава единен номер на избирателна секция във Втори блок на Пневмологично отделение за прием и триаж на пациенти, съмнителни за COVID 19 инфекция в „СБАЛББ - Троян“ ЕООД /При условията на Решение № 2206-НС т 11.03.2021 г. на ЦИК/– 113400085.

ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 113400085 – 5 члена.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2021 в 19:32 часа

Свързани решения:

31-НС/26.02.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения