Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Ловеч, 15.03.2021

ОТНОСНО: Изменение на броя на членовете на избирателна секция за гласуване на избиратели с установена COVID 19 инфекция в COVID отделение на „МБАЛ Проф. Д-Р Параскев Стоянов - Ловеч“ АД на територията на община Ловеч на изборен район 11 – Ловешки.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6, чл. 92 от Изборния кодекс, Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч.

 

Р Е Ш И :

 

Изменя Решение № 20-НС от 18.02.2021 г. на РИК - Ловеч, както следва:  Избирателна секция № 111800108 – град Ловеч, „МБАЛ Проф. Д-Р Параскев Стоянов - Ловеч“ АД  от 3 члена на 5 члена.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2021 в 19:29 часа

Свързани решения:

20-НС/18.02.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения