Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Ловеч, 15.03.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на гр. Троян, община Троян, в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 116/15.03.2021 г. от Силвия Христова Костадинова като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 113400073, като на мястото на Цветелина Спасова Маринчева – член, да бъде назначена Галя Вескова Александрова. Приложена е молба за освобождаване от Цветелина Спасова Маринчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

В СИК № 113400073 – гр. Троян

ОСВОБОЖДАВА Цветелина Спасова Маринчева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Галя Вескова Александрова с ЕГН *****.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.03.2021 в 19:23 часа

Свързани решения:

31-НС/26.02.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения