Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 222-НС
Ловеч, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за допълнителна регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „Движение за права и свободи“  представлявано от пълномощника Сурай Мустафа Велиева, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 349/02.04.2021 г., 11:45 ч. Предлагат се за регистрация 20 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и получено потвърждение за тяхната коректност. Следва да се извърши регистрация на 20 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 20 (двадесет) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „Движение за права и свободи“  съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2021 в 23:10 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения