Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 203-НС
Ловеч, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа, издигната от коалиция от партии „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от коалиция от партии „БСП за България“ представлявано от пълномощника Ивелина Бориславова Ангелова, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 320/01.04.2021 г., 12:25 ч. Предлагат се за регистрация 260 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и получено потвърждение за тяхната коректност. Следва да се извърши регистрация на 260 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 260 (двеста и шестдесет) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на коалиция от партии „БСП за България“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2021 в 15:15 часа

Свързани решения:

245-НС/03.04.2021

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения