Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 187-НС
Ловеч, 01.04.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ представлявано от пълномощника Поля Христова Христова, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 293/31.03.2021 г., 12:27 ч. Предлагат се за регистрация 58 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните. Следва да се извърши регистрация на 58 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 58 (петдесет и осем) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 01.04.2021 в 21:57 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения