Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 164-НС
Ловеч, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ представлявано от пълномощника Цветелина Николаева Георгиева, заведено във Входящия регистър на РИК с вх. № 274/30.03.2021 г., 15:38 ч. Предлагат се за регистрация 89 застъпници съгласно приложен списък по образец. Бе извършена проверка на подадените данни и бе получено потвърждение за коректността на данните на 88 от предложените лица. След да се извърши регистрация на 88 застъпника и вписването им в публичния регистър на застъпниците на кандидатски листи. Не следва да се регистрира Иван Стефанов Мичев, поради несъответствие на подадените данни.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА 88 (осемдесет и осем) застъпника на кандидатската листа за изборите за народни представители на 04 април 2021 г. от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците по кандидатски листи, който да публикува на интернет страницата на РИК Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 30.03.2021 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 272-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 271-НС / 07.04.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

  • № 270-НС / 05.04.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

всички решения