Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 292-ЕП
Ловеч, 24.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ловеч, община Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 287/24.05.2019 г. от Стойо Ковачев, като упълномощен представител на Коалиция “Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ - Ловеч. Иска се извършване на промени в състава на следните СИК-ове в гр. Ловеч: в СИК с № 111800068, като на мястото на Иваничка Цанкова Стойкова – секретар, да бъде назначена Здравка Стоянова Иванова, в СИК с № 111800106, като на мястото на Велина Стоева Ковачева-Стоянова – председател, да бъде назначена Елка Конова Делимаринска.

Приложени са молби за освобождаване от Иваничка Цанкова Стойкова, Велина Стоева Ковачева-Стоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800068 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Иваничка Цанкова Стойкова – с ЕГН ***** – секретар  и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Здравка Стоянова Иванова с ЕГН *****.

В СИК № 111800106 – гр. Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Велина Стоева Ковачева-Стоянова – с ЕГН ***** – председател  и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател Елка Конова Делимаринска с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 24.05.2019 в 15:34 часа

Свързани решения:

105-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения