Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 27-ЕП
Ловеч, 13.04.2019

ОТНОСНО: Разпределение на местата в секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч и на техните ръководства между партиите и коалициите в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК Ловеч следва да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 3-486/01.04.2019 г. на г-жа Корнелия Маринова - Кмет на община Ловеч, с която са образувани 96 /деветдесет и шест/ избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. С Решение № 18-ЕП от 11.04.2019 г. на РИК Ловеч са определени броя на членовете на всеки СИК за община Ловеч, които съгласно решението са общо 742. Самото разпределение РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК Методически указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и на територията на общините в него /без съставите на ПСИК/ и Изчислителната процедура към тях, приета с Решение № 148-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Определя разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч и на техните ръководства в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

 

Партия или коалиция

Общо брой членове на СИК

Брой членове в ръководството на СИК

ПП „ГЕРБ“

232

96

КП „БСП за България”

198

96

КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

96

41

ПП „ДПС”

96

37

ПП „ВОЛЯ”

96

18

КП „Реформаторски блок”

12

0

КП „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

12

0

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 13.04.2019 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения