Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 26-ЕП
Ловеч, 13.04.2019

ОТНОСНО: Разпределение на местата в секционните избирателни комисии на територията на община Летница и на техните ръководства между партиите и коалициите в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК Ловеч следва да извърши разпределение на местата в секционните избирателни комисии и техните ръководства между партиите и коалициите съгласно изискването на т. 2 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК. Налице са условията, посочени в решението за извършване на това разпределение. На първо място, представена е Заповед № 85/03.04.2019 г. на д-р Красимир Джонев - Кмет на община Летница, с която са образувани 8 /осем/ избирателни секции на територията на общината. Заповедта е влязла в сила. С Решение № 17-ЕП от 11.04.2019 г. на РИК Ловеч са определени броя на членовете на всеки СИК за община Летница, които съгласно решението са общо – 64. Самото разпределение РИК Ловеч извършва съобразно приетите с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК Методическите указания за назначаване съставите на СИК на територията на района и на територията на общините в него /без съставите на ПСИК/ и Изчислителната процедура към тях, приета с Решение № 148-ЕП от 10.04.2019 г. на ЦИК.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, т. 2 от Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 Р Е Ш И :

Определя разпределението на местата между партиите и коалициите в секционните избирателни комисии на територията на община Летница и на техните ръководства в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

 

Партия или коалиция

Общо брой членове на СИК

Брой членове в ръководството на СИК

ПП „ГЕРБ“

21

8

КП „БСП за България”

17

8

КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

8

3

ПП „ДПС”

8

3

ПП „ВОЛЯ”

8

2

КП „Реформаторски блок”

1

0

КП „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”

1

0

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 13.04.2019 в 12:21 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения