Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 252-ЕП
Ловеч, 23.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на с. Сопот, община Угърчин, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 228/21.05.2019 г. от Борислав Димитров Патарински, като упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“. Иска се извършване на промени в състава на СИК в Община Угърчин: в СИК с № 113600011 - с. Сопот, като на мястото на Радан Дойчинов Ивов – секретар, да бъде назначен Младен Красимиров Александров.

Приложена е молба за освобождаване от Радан Дойчинов Ивов.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113600011 – с. Сопот

ОСВОБОЖДАВА Радан Дойчинов Ивов – с ЕГН ***** – секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Младен Красимиров Александров с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 23.05.2019 в 18:50 часа

Свързани решения:

87-ЕП/25.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения