Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 187-ЕП
Ловеч, 08.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 105-EП от 30.04.2019 г. на РИК Ловеч

След извършена проверка на 04.05.2019 г. при импортиране на членовете на СИК в системата https://cik.is-bg.net/, съгласно писмо № ЕП-15-28/02.05.2019 г. на ЦИК е открито несъответствие относно състава на СИК № 111800031-Ловеч. В предложение от ПП НФСБ, чрез Станислав Петров Йоцов – пълномощник на ПП НФСБ като част от коалиция „Обединени патриоти“ за членове на СИК на територията на община Ловеч, подадено до кмета на община Ловеч с вх. № ЕП-21-6/24.04.2019 г. е посочена Валентина Пламенова Валериева-Нечова за секретар. В предложение от Корнелия Добрева Маринова – кмет на община Ловеч до РИК Ловеч с вх. № 58/25.04.2019 г. е допусната техническа грешка и в състава на СИК  № 111800031-Ловеч е посочена Валентина Тончева Минкова. Поради това следва да бъде поправена допуснатата техническа грешка като в състава на СИК № 111800031 – Ловеч, вместо „Валентина Тончева Минкова“, да се чете „Валентина Пламенова Валериева-Нечова“.

Предвид изложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 105-ЕП от 30.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, както следва: в приложение към решението в избирателна секция № 111800031 вместо „Валентина Тончева Минкова“ ЕГН ***** следва да се чете „Валентина Пламенова Валериева-Нечова“ ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:39 часа

Свързани решения:

105-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения