Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 186-ЕП
Ловеч, 08.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на гр. Луковит, общ. Луковит, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 106/08.05.2019 г. от Силвия Христова Костадинова като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 111900011 – Луковит, като на мястото на Сашка Петрова Георгиева – секретар, да бъде назначена Цветелина Чикова Цалева. Приложена е молба за освобождаване от Сашка Петрова Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111900011 – Луковит

ОСВОБОЖДАВА Сашка Петрова Георгиева с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Цветелина Чикова Цалева с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:29 часа

Свързани решения:

140-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения