Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 185-ЕП
Ловеч, 08.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ловеч, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 106/08.05.2019 г. от Силвия Христова Костадинова като упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“. Иска се извършване на промени в състава на следните СИК-ове в Ловеч: в СИК № 111800020, на мястото на Людмила Декова Цветанова – член, да бъде назначена Стефка Петрова Лалева;  в СИК № 111800022, на мястото на Илияна Найденова Тацова – член, да бъде назначен Мартин Станимиров Пенчев; в СИК № 111800071, на мястото на Стефка Петрова Лалева – член, да бъде назначен Илиян Петков Петров.

Приложени са молби за освобождаване от Людмила Декова Цветанова, Илияна Найденова Тацова и Стефка Петрова Лалева.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800020 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Людмила Декова Цветанова – с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Стефка Петрова Лалева с ЕГН *****.

В СИК № 111800022 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Илияна Найденова Тацова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Мартин Станимиров Пенчев с ЕГН *****.

В СИК № 111800071 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Стефка Петрова Лалева с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Илиян Петков Петров с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:27 часа

Свързани решения:

105-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения