Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 184-ЕП
Ловеч, 08.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на гр. Ловеч, общ. Ловеч, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 95/07.05.2019 г. от Петър Цолов Николов като упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“. Иска се извършване на промени в състава на следните СИК-ове в Ловеч :  в СИК № 111800080, на мястото на Николай Василев Нисторов – секретар, да бъде назначена Вержиния Маринова Стойкова;  в СИК № 111800096 ,на мястото на Мима Георгиева Тодорова – секретар, да бъде назначена Теодора Дянкова Тотева; в СИК № 111800104 , на мястото на Цецка Пеева Тонкова – член, да бъде назначена Станимира Стефанова Иванова.

Приложени са молби за освобождаване от Николай Василев Нисторов , Мима Георгиева Тодорова и Цецка Пеева Тонкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111800080 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Николай Василев Нисторов с ЕГН *****- като секретар и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Вержиния Маринова Стойкова с ЕГН *****.

В СИК № 111800096 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Мима Георгиева Тодорова с ЕГН ***** - като секретар и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар Теодора Дянкова Тотева с ЕГН *****.

В СИК № 111800104 – Ловеч

ОСВОБОЖДАВА Цецка Пеева Тонкова с ЕГН ***** - като член и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Станимира Стефанова Иванова с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:24 часа

Свързани решения:

105-ЕП/30.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения