Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 180-ЕП
Ловеч, 08.05.2019

ОТНОСНО: промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на с. Рибарица, общ. Тетевен, в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 79/03.05.2019 г. от Виолета Атанасова Ивайлова като упълномощен представител на ПП „ДПС“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК № 113300022 - Рибарица, като на мястото на Митко Севинов Иванов – член, да бъде назначена Камелия Мирославова Маринова. Приложена е молба за освобождаване от Митко Севинов Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 113300022 - Рибарица

ОСВОБОЖДАВА Митко Севинов Иванов с ЕГН ********** - като член и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член Камелия Мирославова Маринова с ЕГН **********.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 08.05.2019 в 20:07 часа

Свързани решения:

102-ЕП/25.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения