Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 175-ЕП
Ловеч, 03.05.2019

ОТНОСНО: Формиране на единния номер на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и определяне броя на членовете на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Тетевен в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Със Заповед № 244/02.05.2019 г. на д-р Мадлена Бояджиева - Кмет на община Тетевен е образувана обща избирателна секция на територията на община Тетевен за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Поради това и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 5 от Изборния кодекс, Решение № 9-ЕП от 26.03.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

Формира и утвърждава единен номер на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и определя брой членове на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Тетевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

- единен номер 113300042;

- брой членове - 5 /пет/ членове.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.05.2019 в 20:57 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения