Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 170-ЕП
Ловеч, 03.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 69-EП от 24.04.2019 г. на РИК Ловеч

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч           

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 69-ЕП от 24.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, както следва: в приложение към решението в избирателна секция № 113800007 вместо „Ценка Иванова Райчева“ следва да се чете „Цанка Иванова Райкова“ и вместо „Драган Дочев Драганов“ да се чете „Драган Доков Драганов“.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.       

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.05.2019 в 20:41 часа

Свързани решения:

69-ЕП/24.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения