Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 167-ЕП
Ловеч, 03.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 39-EП от 24.04.2019 г. на РИК Ловеч

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч    

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 39-ЕП от 24.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, както следва: в приложение към решението в избирателна секция № 113400011 вместо името „Фелис Мартинова Яниславова“ следва да се чете „Филис Мартинова Яниславова“; вместо името „Мария Цоцова Петрова“ следва да се чете „Мария Цоцова Петкова“; в избирателна секция № 113400012 вместо името „Анета Демирова Юсеинова“ следва да се чете „Анета Демирова Юсейнова“; в избирателна секция № 113400016 вместо името „Марианка Николова Кинтова“ следва да се чете „Мариана Николова Кинтова“; в избирателна секция № 113400030 вместо името „Велислава Тинкова Евтимова-Цочева“ следва да се чете „Вилислава Тинкова Евтимова-Цочева“; в избирателна секция № 113400076 вместо името „Илиана Красимирова Петрова“следва да се чете „Илияна Красимирова Петрова“; в избирателна секция № 113400079 вместо името „Светозар Аксианов Цветозаров“ следва да се чете „Светозар Аксианов Светозаров“.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.       

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.05.2019 в 20:14 часа

Свързани решения:

39-ЕП/24.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения