Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 161-ЕП
Ловеч, 03.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 95-EП от 25.04.2019 г. на РИК Ловеч

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч           

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 95-ЕП от 25.04.2019 г. на Районна избирателна комисия Ловеч, както следва: в приложение към решението в избирателна секция № 113300005 вместо името „Мариян Венциславов Милев“ следва да се чете „Мариян Венциславов Маринов“ и вместо името „Зорница Янкова Николова“ следва да се чете „Зорница Янкова Николаева“; в избирателна секция № 113300007 вместо името „Людмил Емилов Николаев“ следва да се чете „Людмил Илиев Николаев“.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.       

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.05.2019 в 19:38 часа

Свързани решения:

95-ЕП/25.04.2019

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения