Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 155-ЕП
Ловеч, 03.05.2019

ОТНОСНО: определяне на секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Тетевен

Постъпило е Писмо с вх. № 66 от 30.04.2019 г. от Цветелина Стоянова – Секретар на Община Тетевен. Уведомява, че на територията на общината са образувани избирателни секции в сгради с повече от един етаж, разположени на различни етажи, както следва:

1.В с. Галата, с адрес: ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище са разположени три секции: на първи етаж - секция № 005 и № 006, а на втория етаж – секцияя № 007;

2.В гр. Тетевен, с адрес: ул. „Полк. Орлов“ № 3 – клуб на пенсионера са разположени две секции като № 027 е разположена на първия етаж, а № 026 е разположена на втория етаж.

На основание чл. 72, ал. 1,  т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 173-ЕП от 17.04.2019 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ секция на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

1.Избирателна секция с № 113300006, разположена в с. Галата, ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище;

2.Избирателна секция с № 113300027, разположена в гр. Тетевен, ул. „Полк. Орлов“№ 3 – клуб на пенсионера.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.05.2019 в 18:34 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения